Beuningse Uiterwaarden

De Beuningse uiterwaard is 120 hectare groot en loopt van de oude steenfabriek Weurt tot aan de brug van Ewijk. In het gebied vindt nu een kleine twintig jaar natuurlijke begrazing plaats. Eerst met een Brandrode runderen en Koniks, later zijn de Brandrode runderen gekruist met Salers en is de Rode Geus ontstaan. De twintig Koniks lopen in een twee harems en apart loopt een hengstengroepje van 2 a 3 dieren. De kudde van dertig Rode Geuzen is bijna altijd bij elkaar. De dieren zijn groot maar ze doen u niets als u hen met rust laat. Bij de brug van Ewijk zijn ze schuwer omdat ze daar weinig mensen zien. Ter Hoogte van het dijkmagazijn blijft de kudde rustig staan als ze u ziet. Houd altijd 25m afstand. In de hele uiterwaard bent u vrij om rond te struinen. In de zomer is het aangenaam vertoeven op de strandjes aan de Waal. Er zijn veel mensen die er zwemmen en een barbecue meenemen.

Fietsend vanaf de dijk heeft u een geweldig overzicht over de hele uiterwaard. Midden in het gebied is het voer/fietsveer naar Slijk-Ewijk. Iets verderop zit sinds de winter 2016/2017 weer een bever die zich te goed doet aan de wilgen. Het gebied is een aaneenschakeling van verschillende uiterwaarden zoals de Ewijkse Plaat, De Bunswaard, De Staartjeswaard. In het gebied lopen drie geulen dicht bij elkaar. De Ewijkse plaat wordt bij een gering hoogwater van 10,5m Lobith al een eiland omdat de nevengeul begint in te stromen. Bij doorstijgend water ontstaan drie eilanden. De dieren worden dan naar een hoger gedeelte van het gebied gedreven.

Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, GDF–Suez en particulieren. We werken samen in het gebied met provincie, gemeente en het Dijkmagazijn. Informatie over kinderactiviteiten en excursies kunt u vinden op www.dijkmagazijnbeuningen.nl Uit onderzoek van Rijn in Beeld is gebleken dat de Beuningse Uiterwaard een rijke uiterwaard is qua planten en dieren. Vooral op de Ewijkse Plaat groeien veel bijzondere stroomdalplanten, zoals de Brede ereprijs. Langs de dijk vindt u ruigte en bij het dijkmagazijn een bloeiend tapijt en bovenwaarts in de Bunswaard een korte vegetatie.

Komend jaar wordt in de Staartjeswaard een hoogwatervluchtplaats gemaakt en in de Bunswaard wordt een laag klei afgegraven om het peil van de Waal met hoogwaters te verlagen. Voor het project Stroomlijn van Rijkswaterstaat is recent ook een deel van de aanwezige wilgen en meidoorns gerooid met het oogmerk de doorstroming van rivierwater bij hoge waterstanden te bevorderen.

Opdrachtgever
Staatsbosbeheer & Engie
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
120 hectare