Begrazingsbeheer

FREE Nature verzorgt het begrazingsbeheer van ruim 30 verschillende natuurgebieden verspreid over Nederland. FREE Nature ontzorgt opdrachtgevers. Van inzet van kuddes, onderhoud van rasters tot het geven van veldlessen en excursies.

Kuddes van FREE Nature zijn sociale kuddes met jonge en oude dieren en met mannelijke en vrouwelijke dieren. Zij leven onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden. Het aantal dieren wordt afgestemd op wat de omgeving te bieden heeft. De dieren zijn geselecteerd op hun zelfredzaamheid en krijgen zelfstandig jongen. Gevechten tussen stieren zorgen voor stierenkuilen en lokale variatie en diversiteit. Kuddes van FREE Nature worden niet preventief ontwormt en zijn vrij van medicijnen. Alleen wanneer een dier directe zorg nodig heeft wordt er ingegrepen. FREE Nature heeft hiervoor een eigen ethische richtlijn opgesteld.

Beheerders van FREE Nature zijn gastheer- of dame over de gebieden. Ze heten mensen welkom en geven graag uitleg over de grote grazers en al wat groeit en bloeit. De beheerder wordt ondersteunt door lokale vrijwilligers die FREE Nature zelf werft en opleidt. Zo wordt het verhaal van FREE Nature en het beheer van het lokale gebied doorverteld binnen de gemeenschap. Dit zorgt voor draagvlak en duurzaam beheer.