Grazers uiterwaarden op het droge

09.01.2018

Het kan u bijna niet ontgaan zijn, het waterpeil op de rivieren is hoog, heel hoog, en vele uiterwaarden zijn overstroomd. Woensdag 10 januari bereiken de grote rivieren waarschijnlijk hun hoogste piek met een stand van ongeveer 14,65 m. Lobith. Onze beheerders zijn de afgelopen weken druk geweest in de vele schitterende natuurgebieden langs deze rivieren. Grazers als konik, galloway, rode geus of waterbuffel zijn tijdelijk verplaatst naar een hoogwatervluchtplaats. Een hoge terp aan de dijk of een plek net achter de dijken. Hier blijven ze tot het waterpeil op de rivier weer daalt.

Een dermate hoog peil op de rivieren bereiken we gemiddeld eens in de 5 jaar. Hoewel misschien lastig voor de beheerder, profiteert de natuur hier volop van. Nieuwe zandpakketten worden afgezet waar uiteindelijk nieuwe duintjes uit ontstaan. Elders ontstaan door erosie nieuwe stijlwanden, ideaal voor oeverzwaluwen die vanaf april ons land weer aandoen. Het overstromen van de rivieren is ook voor de mens nuttig, doordat we het water opvangen in uiterwaarden of overstromingsvlaktes, bergen we het water waardoor onze steden en dorpen droog blijven.

Al voor de kerstdagen zijn de eerste grazers uit de Noordwaard weg gehaald. De overige dieren volgden aan het begin van het nieuwe jaar. De hoogwatergolf op 3 januari ging net niet over de dijk aan de kant van de Merwede. Vanuit het zuiden waren de begrazingsgebieden al lang onder gelopen.

Hoog water in de Noordwaard (bron: NVO Media)

Ook in de Gelderse Poort is al vroeg begonnen met het evacueren van de dieren. Tussen kerst en oud en nieuw zijn de grazers vanuit de Erlecomse Waard naar de Millingerwaard gedreven. Soms al wadend door het wassende water, maar alles in alle rust. Dieren uit o.a. de Bisonbaai, Stadswaard en Oude Waal staan nu binnendijks in de Groenlanden.

Evacuatie Koniks Erlecomse Waard

In het Munnikenland, één van de laatste gebieden die overstroomt, bivakkeren de dieren voor het eerst op de zogeheten wakkere dijk, de nieuwe Hoogwatervluchtplaats die is aangelegd na de gebiedsuitbreiding afgelopen jaar. Op 8 januari werden de dieren over de weg en in alle rust hier heen gedreven.

Anders ging het in de Beuningse uiterwaarden. Hier vertrokken de dieren per veewagen naar hun hoogwatervluchtplaats binnendijks. In de Leeuwense Waard staan ze nu op een klein hoger gelegen deel aan de rand van het gebied.

Evacuatie grazers Beuningen
Evacuatie grazers Beuningen

Alle grazers staan nu op kleinere leefgebieden, vaak afgesloten voor publiek. Waar nodig krijgen ze tijdelijk hooi om deze periode van hoog water door te komen. Mocht u ze tegen komen, geef de dieren dan de rust en de ruimte. Over enige tijd kunt u weer volop van ze genieten in de schitterende dynamische natuur van ons rivierenlandschap.