Algemene voorwaarden

 1. Stichting Free Nature; Foundation For Restoring European Ecosystems (FREE) is gevestigd op Augustuslaan 36, 6642 AB Beuningen, ingeschreven bij de kamer van Koophandel: 09172686
 2. Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Free Nature opdracht geeft tot het uitvoeren van een dienst.
 3. De door Free Nature gehouden website heeft als URL http://www.wildernisvlees.nl
 4. Free Nature houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 5. Aanbiedingen en of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan potentiele kopers tot het doen van een aanbod.
 6. Prijzen zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting.
 7. Een overeenkomst tussen koper en Free Nature komt tot stand nadat een email is verzonden naar het door de koper opgegeven emailadres en als aan het overige in artikel 8 is voldaan.
 8. De koper heeft het invulformulier met naam en contactgegevens op de site www.wildernisvlees.nl volledig ingevuld en naar Free Nature verzonden en het formulier is door Free Nature ontvangen.
 9. Kopers die hun bestellingen annuleren VOOR de deadline van de eerst volgende levering en die met ideal betaald hebben, krijgen hun geld terug of kunnen kiezen uit een ander product of uitstel van de levering bijvoorbeeld een maand later. Indien geannuleerd wordt NA de deadline of zelfs nadat het geleverd is bij het afhaalpunt, wordt geen geld teruggestort. De koper kan wel kiezen voor een ander pakket of uitstel van levering.
 10. Fouten in de prijsopgave zoals onjuistheden of vergissingen kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door Free Nature worden gecorrigeerd. Free Nature is niet gehouden te leveren tegen onjuiste prijzen.
 11. Speciale aanbiedingen zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt.
 12. De koper betaalt vooraf via de website bij die verkooppunten waarvoor op de website vermeld staat dat zulks verplicht is. De koper betaalt achteraf aan de balie van het afhaalpunt bij de overige afhaalpunten.
 13. Bestellingen worden geleverd op de eerstvolgende afhaaldatum die op de website staat vermeld. Dat is een datum binnen een maand na betalen en het kan maximaal 4 weken na betaling zijn.
 14. Direct na ontvangst dient de koper de producten te controleren. Indien de koper de producten in slechte toestand ontvangt verzoeken wij de koper dit binnen 24 uur aan ons kenbaar te maken. Free Nature zal de klacht zo goed en snel mogelijk afhandelen.
 15. In geval van overmacht is Free Nature niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. Free Nature is in geval van overmacht gerechtigd haar verplichtingen op te schorten tot een volgende levering.
 16. Free Nature is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, of enige andere schade uit welke oorzaak dan ook.
 17. De koper vrijwaart Free Nature voor alle aanspraken, ook aanspraken van derden, voor vergoeding van schade of kosten veroorzaakt door Free Nature geleverd vlees.
 18. Op de overeenkomsten aangegaan door Free Nature is het Nederlands recht van toepassing en in een geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.