Natuurlijke processen

De natuur om ons heen is constant in beweging. De rivier brengt sediment stroomafwaarts en zet dit af op haar oevers. Wind pikt zand op in stuivende duinen en laat het elders weer neervallen. Een door regenwater verzadigde bodem zakt weg. Eb en vloed slijten nieuwe geulen en kreken uit. Allemaal natuurlijke processen welke al miljoenen jaren ons landschap vormen. Natuurlijke begrazing is één van deze processen.

Slechts twee krachten op aarde worden niet door de mens beïnvloed: de zon en de zwaartekracht. Daarnaast zijn er tal van krachtenvelden die elkaar beïnvloeden en van ' buiten naar binnen'  en van ' binnen naar buiten'  de ontwikkeling van natuur en landschap vormen. Zo zorgen dode planten onder natte omstandigheden voor veen- en dus bodemvorming. Maar ook grazers vormen het landschap door op de ene plek wel en op de andere plek niet te eten. Op hun beurt wordt het gedrag van grazers weer beïnvloed door roofdieren als de wolf. Zij zorgen ervoor dat zwakke of zieke dieren uit de populatie worden gehaald, maar ook de bewegingen van grazers worden beïnvloed.