Arjen Boerman

Ervaringen:
Sinds 2009 werkzaam bij FREE als beheerder/ voorlichter. Sinds 2010 actief als amateur natuurfotograaf, gespecialiseerd in grote wilde hoefdieren, vlinders en vogels.

Opleiding:
MBCS Velp Helicon MBO Niveau 4 Bos- en natuurbeheer, afgestudeerd met evaluatie begrazingsgebied de Stulp/ Pluismeer vlakbij de Lage vuursche in opdracht van SBB. Daarna deeltijd opleiding Eco&Wildlife met succes afgerond.

Arjen Boerman
Functie
Beheerder, voorlichter
Telefoon