Anbi-status

Vrijwilliger bij FREE Nature? Of wilt u juist schenken aan een goed doel? Dan hebben wij goed nieuws voor u! FREE Nature beschikt over een zogeheten ANBI-status, een status van 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Meer informatie over de ANBI-status kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.

De ANBI-status zorgt onder andere voor de volgende voordelen:

  • U kunt belastingvrij schenken aan FREE Nature:
  • Een ANBI status betekent dus dat u geen erfbelasting betaalt over erfenissen indien u geld nalaat aan een ANBI-geregistreerde instelling zoals FREE Nature
  • Als vrijwilliger kunt u gemaakt uren/ kosten aftrekken van uw belastingaangifte
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

Per boekjaar 2020 dient ieder ANBI stichting op haar website een standaard formulier te publiceren. Dit voor 1 juli van het daarop volgende jaar. De downloads van deze formulieren vindt u hiernaast. Mocht u van een van deze voordelen gebruik maken, vermeld dan ons RSIN/Fiscaal nummer: 818491309