Diensten

FREE Nature werkt vanuit de filosofie dat de natuur in goede samenstellingen zijn eigen processen kan regelen waardoor er zo min mogelijk menselijk handelen nodig is. Wij werken daarom samen met opdrachtgevers aan het herstel van Europese ecosystemen. Ons motto is: Natuur op eigen benen!

De samenstelling van het Nederlandse landschap, onze infrastructuur en de maatschappij zorgen er echter voor dat er altijd een bepaalde vorm van beheer nodig is. Ook onze grazers krijgen naast hun vrije leven ook zorg en voeding indien dit nodig is. Het uitgangspunt blijft dat het aantal dieren en de samenstelling van soorten zo afgesteld is dat zowel overbegrazing als bijvoeren voorkomen wordt.

Adviesbureau

FREE Nature is uw ondersteunende partner in projecten waarbij natuur vrij mag ontwikkelen met behulp van grote grazers. Wij beschikken over de juiste kennis en (veld)ervaring bij elke stap van het proces. Of er alleen nog maar een stuk grond beschikbaar is gekomen of dat u al grazers in beheer heeft, u kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Het inhuren van FREE Nature voor een adviesrapport hoeft niet te betekenen dat het resultaat inzet van onze eigen grazers is. Voor ons betekent een goed resultaat dat de opdrachtgever helder advies heeft en weet welke stappen er nodig zijn om zijn natuurdoelstellingen te behalen.

Begrazingsbeheer

Wij werken met en aan sterke rassen die zelfredzaam zijn. Maar daar staat wel een goede monitoring van de dieren tegenover. De kuddebeheerder voert wekelijks controle in het veld uit. De gezondheid van de dieren wordt dan gemonitord en de rasters worden gecontroleerd. Meestal ontstaat snel een vrijwilligersgroep om de beheerder heen die helpt bij deze taken.

Onze kuddebeheerders blijven tijdens de samenwerking een gesprekspartner waar u altijd bij terecht kunt. En datzelfde geldt voor de buurt, ook zij kunnen terecht bij de kuddebeheerders voor vragen en advies. Wij bouwen altijd aan een goede relatie met de buurt. Het inhuren van FREE Nature voor de uitvoering van begrazingsbeheer en kuddebeheer is dus een totaalpakket dat afgestemd is op de opdrachtgever, de natuurdoelstellingen én de maatschappelijke omgeving.

Wellicht bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt altijd contact met ons opnemen voor een oriënterend gesprek. Dit kan telefonisch, via de mail of door middel van een persoonlijk gesprek op ons kantoor of in het veld. 

Cursussen

FREE Nature biedt verschillende cursussen aan op het gebied van natuurontwikkeling en natuurlijke begrazing. Jaarlijks organiseert FREE Nature de hoog gewaardeerde cursus ‘Natuurlijke begrazing in de praktijk’. Tijdens deze vierdaagse cursus behandelen we alle ins en outs die iedere beheerder zou moeten weten. Elke cursusdag verzorgen we de theorie binnen en gaan we voor de praktijk er op uit om te zien en te ervaren hoe begrazingsbeheer werkt. 

Ook bieden wij cursussen op maat aan voor organisaties. Zo verzorgde FREE Nature al eens specifieke cursussen voor beheerders van de Waddeneilanden en ook voor het Flevolandschap. Cursussen op maat bieden bij uitstek de kans om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor uw beheer en uw medewerkers.

Contactpersoon