Raad van Toezicht

FREE Nature heeft een Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen, die onbezoldigd hun werkzaamheden verrichten. Jaarlijks komt de Raad van Toezicht drie á vier keer bijeen en spreekt daarbij onder andere over organisatieontwikkeling, acquisitie en communicatiestrategie. Vanuit het bestuur wordt er verantwoording afgelegd richting de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht keurt jaarlijks de jaarcijfers van FREE Nature en stelt de begroting vast voor het daaropvolgende boekjaar. Middels kwartaalmemo’s wordt de Raad van Toezicht op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de organisatie.

Samenstelling en rooster van aftreden

Samenstelling Functie   Herbenoembaar
Marc van den Tweel Voorzitter Algemeen directeur NOC*NSF.  14-03-2027
Herbert Prins Vice-voorzitter Emeritus Hoogleraar Ecologie Wageningen Universiteit 01-01-2027
Arjen Heerema Lid auditcommissie Voormalig directeur opleiding Diermanagement, Hogeschool van Hall Larenstein 14-03-2027
Frits Spangenberg Lid Macro-socioloog, oprichter Motivaction, onafhankelijk adviseur en publicist 12-05-2025
Maarten Bakker Lid auditcommissie Gebiedsmanager Veluwezoom Natuurmonumenten, fractievoorzitter VVD Nijmegen 09-01-2029

(Neven)functies

Marc van den Tweel

 • Algemeen directeur, NOC*NSF
 • Lid Raad van Commissarissen, Papendal BV
 • Voorzitter, stichting Kansspelbelangen NOC*NSF / ALN (STAK)
 • Lid, Partnerships Working Group, European Paralympic Committee
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht, Rijksmuseum van Oudheden

Herbert Prins

 • Professor Emeritus Resource Ecology, Wageningen University
 • Projectleider Advanced Instrumentation and Conservation, Directoraat Animal Sciences Group, Wageningen University
 • Voorzitter Scientific Advisory Board onderzoekconsortium photosynthesis extremophilous plants
 • Adviseur Welgevonden Game Reserve, South Africa
 • Lid van het bestuurscomité voor de ontwikkeling van het Advanced Institute for the Study of Photosynthesis (2021 - 2023). Het Jan van Ingenhousz Institute is opgericht in september 2022.

Arjen Heerema

 • Voormalig adjunct-directeur Animals & Business, Van Hall Larenstein

Frits Spangenberg

 • DGA Motam International Holding BV
 • Bestuurder Stichting Himalayan Tiger Foundation
 • Bestuurder en inkomend voorzitter (2022-2023) Stichting Rotary Club Amsterdam
 • Als adviseur, coach en investeerder betrokken bij diverse start-up bedrijven en individuele personen (frequent wisselende lijst van namen, geen formele verplichtingen of aansprakelijkheid)

Maarten Bakker

 • Gebiedsmanager beheereenheid Veluwezoom, Natuurmonumenten
 • Fractievoorzitter, VVD Nijmegen