Raad van Toezicht

FREE Nature heeft een Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen (peildatum 31 december 2022), die onbezoldigd hun werkzaamheden verrichten. Jaarlijks komt de Raad van Toezicht drie á vier keer bijeen en spreekt daarbij onder andere over organisatieontwikkeling, acquisitie en communicatiestrategie. Vanuit het bestuur wordt er verantwoording afgelegd richting de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht keurt jaarlijks de jaarcijfers van FREE Nature en stelt de begroting vast voor het daaropvolgende boekjaar. Middels kwartaalmemo’s wordt de Raad van Toezicht op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de organisatie.

Samenstelling en rooster van aftreden

Samenstelling Functie   Herbenoembaar
Marc van den Tweel Voorzitter Algemeen directeur NOC*NSF 14-03-2027
Herbert Prins Vice-voorzitter Emeritus Hoogleraar Ecologie Wageningen Universiteit 01-01-2027
Arjen Heerema Penningmeester Voormalig Directeur opleiding Diermanagement, Hogeschool van Hall Larenstein 14-03-2027
Dianne Nijland Secretaris Programmamanager Veluwe op 1 bij Adviesbureau P2  01-04-2023
Frits Spangenberg Lid Macro-socioloog, oprichter Motivaction, onafhankelijk adviseur en publicist 12-05-2025

(Neven)functies

Marc van den Tweel

 • Algemeen directeur NOC*NSF
 • Voorzitter, Stichting Kansspelbelangen NOC*NSF/ALN (STAK Nederlandse Loterij)
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Rijksmuseum van Oudheden
 • Lid Raad van Commissarissen Papendal BV

Herbert Prins

Zie profielpagina Wageningen Universiteit

Arjen Heerema

Volgt binnenkort

Dianne Nijland

 • Bestuurslid KNNV Uitgeverij
 • Lid Raad van Toezicht stichting Probos
 • Lid Beheer Advies Commissie (BAC) Staatsbosbeheer

 

Frits Spangenberg

 • DGA Motam International Holding BV
 • Bestuurder Stichting Himalayan Tiger Foundation
 • Bestuurder en inkomend voorzitter (2022-2023) Stichting Rotary Club Amsterdam
 • Als adviseur, coach en investeerder betrokken bij diverse start-up bedrijven en individuele personen (frequent wisselende lijst van namen, geen formele verplichtingen of aansprakelijkheid)