Raad van Toezicht

FREE Nature heeft een Raad van Toezicht bestaande uit 7 personen, peildatum 1 april 2022, die onbezoldigd hun werkzaamheden verrichten. Jaarlijks komt de Raad van Toezicht 3 a 4 keer bijeen en spreekt daarbij o.a. over organisatieontwikkeling, acquisitie en communicatiestrategie. Vanuit het bestuur wordt er verantwoording afgelegd richting de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht keurt jaarlijks de jaarcijfers van FREE Nature en stelt de begroting vast voor het daaropvolgende boekjaar. Middels kwartaalmemo’s wordt de Raad van Toezicht op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de organisatie.

Samenstelling en rooster van aftreden

Samenstelling Functie   Herbenoembaar
Wim van Gelder Waarnemend voorzitter/Lid/ Audit cie. Voormalig commissaris van de Koningin Provincie Zeeland 1-01-2025
Herbert Prins Lid/Vice voorzitter Emeritus Hoogleraar Ecologie Wageningen Universiteit 1-01-2022
Dianne Nijland Secretaris Programmamanager Veluwe op 1, bij Adviesbureau P2.  1-04-2023
Georgette Leltz Lid Programmadirecteur Nationaal Park Hollandse Duinen 1-09-2022
Frits Spangenberg Lid Macro-socioloog; oprichter Motivaction; onafhankelijk adviseur en publicist 12-05-2025
Arjen Heerema Lid Directeur opleiding Diermanagement, Hogeschool van Hall Larenstein 14-03-2027
Marc van den Tweel Lid Algemeen directeur NOC*NSF 14-03-2027

(Neven)functies

Wim van Gelder:

 • voorzitter van het ANV; Algemeen Nederlands Verbond, Vlaams Nederlandse Culturele vereniging
 • Voorzitter Stichting kasteel Groeneveld
 • Jury lidmaatschap van De Bronzen Uil; de literaire prijs voor Nederlandstalige debuutromans
 • Secretaris van de Stichting Gerrit Komrij
 • Begeleidingscommissie onderzoek rechtsherstel ontvreemding joods onroerend goed 1940-1945 Winterswijk

Herbert Prins:

Zie profielpagina Wageningen Universiteit

Dianne Nijland:

 • Bestuurslid KNNV Uitgeverij
 • Lid Raad van Toezicht stichting Probos
 • Lid Beheer Advies Commissie (BAC) Staatsbosbeheer

Georgette Leltz:

 • Lid dagelijks Bestuur van SNP (Stichting Samenwerking Nationale Parken)
 • Lid Comité van Aanbeveling van stichting Voorwaar, ter bevordering van het toerisme in Voorschoten en Wassenaar

Frits Spangenberg:

 • DGA Motam International Holding BV
 • Stichting Himalayan Tiger Foundation; bestuurder
 • Stichting Rotary Club Amsterdam, bestuurder en inkomend voorzitter (2022-2023)
 • Als adviseur, coach en investeerder betrokken bij diverse start-up bedrijven en individuele personen. (Frequent wisselende lijst van namen, geen formele verplichtingen of aansprakelijkheid)

Arjen Heerema

< binnenkort online>

Marc van den Tweel

 • Algemeen directeur NOC*NSF
 • Voorzitter, Stichting Kansspelbelangen NOC*NSF/ALN (STAK Nederlandse Loterij)
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht, Rijksmuseum van Oudheden
 • Lid Raad van Commissarissen, Papendal BV