Raad van Toezicht

FREE Nature heeft een Raad van Toezicht bestaande uit 6 personen, peildatum 1 juni 2021, die onbezoldigd hun werkzaamheden verrichten. Jaarlijks komt de Raad van Toezicht 3 a 4 keer bijeen en spreekt daarbij o.a. over organisatieontwikkeling, acquisitie en communicatiestrategie. Vanuit het bestuur wordt er verantwoording afgelegd richting de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht keurt jaarlijks de jaarcijfers van FREE Nature en stelt de begroting vast voor het daaropvolgende boekjaar. Middels kwartaalmemo’s wordt de Raad van Toezicht op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de organisatie.

Samenstelling en rooster van aftreden

Samenstelling Functie   Herbenoembaar
Marja van der Tas Voorzitter Voormalig Burgemeester Steenwijkerland 1-12-2022
Dianne Nijland Secretaris Voormalig directeur Vereniging Bos- en natuureigenaren 1-04-2023
Frits Spangenberg Lid Voormalig oprichting en algemeen directeur Motivaction Research & Strategy 12-05-2025
Georgette Leltz Lid Programmadirecteur Nationaal Park Hollandse Duinen 1-09-2022
Herbert Prins Lid Emeritus Hoogleraar Ecologie Wageningen Universiteit 1-01-2022
Wim van Gelder Lid/ Audit cie. Voormalig commissarus van de Koningin Provincie Zeeland 1-01-2025