De beheerder

De beheerders controleren wekelijks de dieren, het gebied en de rasters. Ook vervullen zij de rol van gastheer/gastvrouw in het gebied. Zij zijn dus verantwoordelijk voor de kuddes, maar zijn ook vraagbaak voor publiek. De beheerders hebben veel kennis van het natuurlijke gedrag van de dieren.

Het gedrag is namelijk de belangrijkste graadmeter voor het welzijn van het dier. Regelmatige kuddecontroles bieden deze informatie. Ook zorgt de beheerder voor een goede kuddesamenstelling, met oog voor de genetische variatie en de familiebanden binnen de kudde. De dieren worden ook lichamelijk goed gecontroleerd. Wij werken met zelfredzame rassen, maar ook zij kunnen soms hulp nodig hebben van een dierenarts. Wanneer een beheerder ziet dat een dier niet geneest zonder hulp wordt de dierenarts ingeschakeld.

Bezoekers die vermoeden dat een dier hulp nodig heeft kunnen altijd contact opnemen met de beheerders. In geval van nood zijn zij 24/7 bereikbaar en voor overige vragen kunt u tijdens kantooruren bellen. Bij ons gebiedenoverzicht kunt u het betreffende terrein selecteren, daar vindt u de nummers van de beheerders. U kunt ook kijken bij de mensen achter FREE. Bij calamiteiten kan er 24/7 gebeld worden naar ons calamiteitennummer 06-29015731.

De kuddes worden jaarlijks ingevangen. Dit is het moment waarbij kalfjes geoormerkt en de veulens gechipt worden. Dit is ook het moment waarop een aantal dieren uitgeselecteerd worden om de begrazingsdruk niet te hoog te laten worden. De beheerder bepaald in overeenstemming met de opdrachtgever hoeveel dieren in een gebied kunnen leven. Hierbij wordt er altijd naar een goede balans gezocht om overbegrazing of juist de nood om bij te voeren te voorkomen. Wanneer er te weinig voeding in het gebied is wordt er bijgevoerd. Het geven van excursies hoort ook bij de taken van de beheerder. Wilt u meer weten over het gebied of de dieren, of wilt u graag eens met een groep op pad door het gebied, neem dan contact op met de beheerder.