Over FREE

De Foundation voor Restoring European Ecosystems is in 2007 opgericht vanuit ARK Natuurontwikkeling. Onze ervaring gaat echter veel verder terug. Al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw hebben we ervaring met natuurlijke begrazing. In ruim 25 jaar tijd hebben we een schat aan kennis opgedaan over het natuurlijke leven van wild levende paarden en runderen. In de loop der tijd kwamen hier de wisent en waterbuffel bij.

Het werk van FREE Nature concentreert zich op het herstel en de ontwikkeling van spontane natuur. Hier dragen we op vele manieren aan bij. Kern van ons werk is het begrazen van natuurgebieden. Met zo’n 1.100 vrij levende grote grazers is FREE Nature de grootste particuliere natuurbegrazer van Nederland.

Daarnaast verzorgen we cursussen en geven we advies rondom thema’s als herstel van natuurlijke processen en natuurlijke begrazing. Hiermee werken we in het gehele traject van plan tot uitvoering.

Spontane natuur en de vrijheid van de mens om hiervan te genieten staan centraal. Naast een kern van vaste medewerkers hebben we tientallen vrijwilligers opgeleid. Zij zijn niet alleen onze oren en ogen in het veld, maar tevens de ambassadeurs van hun 'voortuin'. Regelmatig organiseren we excursies naar een van onze natuurgebieden en schoolklassen zijn welkom voor een veldles.

Contactpersoon