Cursus 'Natuurlijke Begrazing in de Praktijk' 2022

15.09.2022

Natuurlijke begrazing  is een vorm van natuurbeheer welke steeds vaker wordt toegepast in Nederland. Voor verschillende doeleinden of natuurdoeltypen zijn verschillende vormen van begrazing en diverse soorten grazers beschikbaar. Zo dragen waterbuffels  bij aan waterveiligheid, zorgen stierenkuilen voor bijzonder insectenrijkdom en pioniersvegetatie en dragen herkauwers als rund en wisent bij aan het terugdringen van exoten zoals reuzenberenklauw. Grazers creëren gradiënten en zetten successiefases lokaal in terug. Dit zorgt voor een grote toename aan biodiversiteit en helpt met het behalen van Europese natuurdoelstellingen. Bovendien is het een prachtige vorm van natuurbeheer die bovendien in hoge mate bijdraagt aan de beleving van natuurgebieden.

Begrazing gaat niet zonder de inzet van mensen. Daarom is deze vierdaagse cursus onmisbaar voor iedereen die in de praktijk met natuurlijke begrazing te maken heeft. Tijdens deze cursus gaan we diep in op alle aspecten van natuurlijke begrazing. We gaan inhoudelijk in op vragen als: wat is de rol van grazers in het ecosysteem? Welke resultaten kun je wel en niet verwachten van begrazing? Welke diersoorten of welke combinatie van soorten geven het beste effect in verschillende soorten gebieden? Met welke wetten en regels heb je te maken? Hoe ziet een natuurlijk sociaal kuddeverband eruit? Hoe ga je om met mogelijke zorgen als distels, jakobskruiskruid of loslopende honden?

Wisent op de Slikken van de Heen. Foto: Esther Linnartz-Nieuwdorp

Cursusindeling

Iedere cursusdag bestaat uit een theoriegedeelte en een veldexcursie.

Dag 1: Natuurlijke processen en de rol van begrazing
Dag 2: (Half) wilde runderen en paarden in de praktijk
Dag 3: Nieuwe inzichten en begrazingstrategieën
Dag 4: Begrazing en natuurresultaten: flora en fauna

Cursusinformatie

Voorkennis: Ervaring in het werkveld of MBO
Locatie: Diverse locaties in Nederland (o.a. Maashorst, Noordwaard & de Slikken van de Heen)
Data: 15, 21 en 22 september en 6 oktober 2022 (programma onder voorbehoud)
Tijdstip: 9:30 tot 17:00
Kosten: €885,- excl. BTW, inclusief koffie, lunches en uitgebreide cursusmap. Exclusief vrijblijvende overnachting en avondmaal op dag twee á €135,-
Aanmelden: Stuur een e-mail naar cursus@freenature.nl
Overig: Voor specifieke vragen of wensen aangaande deze cursus kunt u mailen naar cursus@freenature.nl of contact opnemen met Roeland Vermeulen: 06 20 44 68 30. Voor meer informatie zie ook: www.freenature.nl/over-free/diensten/cursussen

Schotse hooglander Kuipersveer © Esther Linnartz

 

Datum
Tijd
9:30
 - 
17:00
Contactpersoon
Contact
cursus@freenature.nl