Cursus 'Natuurlijke Begrazing in de Praktijk' 2023

07.09.2023

Natuurlijke begrazing wordt steeds vaker toegepast in Nederland. Deze vorm van natuurgebied is ruim inzetbaar: voor verschillende doeleinden en natuurdoeltypen, zijn verschillende vormen van begrazing en diverse soorten grote grazers beschikbaar.  Zo dragen waterbuffels bij aan waterveiligheid, zorgen stieren voor insectenrijke stierenkuilen en dragen herkauwers, zoals rund en wisent, bij aan het terugdringen van invasieve exoten zoals reuzenberenklauw.

Grazers creëren gradiënten en zetten successiefases lokaal terug: dit zorgt voor een grote toename aan biodiversiteit en helpt daarmee bij het behalen van Europese natuurdoelstellingen. Daarnaast is het natuurlijke begrazing simpelweg een prachtige vorm van natuurbeheer, die in zeer hoge mate bijdraagt aan de natuurbeleving van recreanten.

Natuurlijke begrazing slaagt echter niet zonder de inzet van beheerders en toezichthouders. Daarom organiseert stichting FREE Nature een vierdaagse begrazingscursus: onmisbaar voor iedereen die in de praktijk met natuurlijke begrazing te maken heeft.

Tijdens de cursus gaan we dieper in op alle aspecten van natuurlijke begrazing. We geven inhoudelijk antwoord op vragen als: wat is de rol van grazers in het ecosysteem? Welke resultaten kun je wel en niet verwachten van natuurlijke begrazing? Welke (combinatie van) diersoorten geven het beste effect in verschillende typen natuurgebieden? Met welke wetten en regels heb je te maken? Hoe ziet een natuurlijk, sociaal kuddeverband eruit? En: hoe ga je om met mogelijke zorgen zoals de aanwezigheid van klissen, Jakobskruiskruid, recreanten en loslopende honden?

Schotse Hooglanders Diemen Vattenfall

Cursusindeling

Iedere cursusdag bestaat uit een theoriegedeelte en een veldexcursie.

Dag 1: Natuurlijke processen en de rol van begrazing
Dag 2: (Half) wilde runderen en paarden in de praktijk
Dag 3: Nieuwe inzichten en begrazingstrategieën
Dag 4: Begrazing en natuurresultaten: flora en fauna

Cursusinformatie

Voorkennis: Ervaring in het werkveld of MBO
Locatie: Diverse locaties in Nederland (o.a. Maashorst, Noordwaard & de Slikken van de Heen)
Data: 7, 13, 14 en 28 september 2023 (programma onder voorbehoud)
Tijdstip: 9:30 tot 17:00
Kosten: €1045,- excl. BTW, inclusief koffie, lunches en uitgebreide cursusmap. Exclusief vrijblijvende overnachting en avondmaal op dag twee á €165,-
Aanmelden: Stuur een e-mail naar cursus@freenature.nl
Overig: Voor specifieke vragen of wensen aangaande deze cursus kunt u mailen naar cursus@freenature.nl of contact opnemen met Roeland Vermeulen: 06-20446830. Voor meer informatie zie ook: www.freenature.nl/over-free/diensten/cursussen

Flyer Begrazingscursus

 

Datum
Tijd
9:30
 - 
17:00
Contactpersoon
Contact
cursus@freenature.nl