Hoogwaterpiek op komst: Oosterhoutse Waard tijdelijk gesloten

05.06.2024

Natuurbeheerders die werken langs de grote rivieren, krijgen jaarlijks te maken met hoogwater. Afhankelijk van de regenval in Nederland én in andere delen van Europa, kan het waterpeil zodanig stijgen dat uiterwaarden onder water komen te staan. Deze week krijgen we opnieuw te maken met zo'n hoogwaterpiek. In sommige uiterwaardengebieden, zoals de Erlecomse Waard en de Oosterhoutse Waard, betekent dit dat grote grazers op voorhand zijn verplaatst naar een hogergelegen gedeelte binnen hun vertrouwde leefgebied.

De kuddebeheerders van FREE Nature hebben veel ervaring met hoogwater en weten precies welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Ook weten de dieren zelf goed hoe ze met het stijgende water om moeten gaan: vaak zoeken zij zelf al de hoogte op. 

Als de situatie het toelaat, heeft het verplaatsen van dieren naar hoger gelegen gedeelten binnen hun vertrouwde leefgebied de voorkeur. Evacueren naar een gebied elders zorgt soms voor onrust.

Het gedeelte waar de dieren gedurende deze korte hoogwaterpiek verblijven, is veilig en blijft droog.

Omdat het onderkomen van de dieren tijdelijk kleiner is, is het extra belangrijk om de dieren hun rust te gunnen. De Oosterhoutse Waard wordt door terreineigenaar Staatsbosbeheer daarom tijdelijk afgesloten voor publiek.

Maakt u zich desondanks zorgen over de dieren? Neem dan contact op met de kuddebeheerder. Bij calamiteiten kunt u FREE Nature bereiken op het noodnummer (+31 (0)6  29 01 57 31).

Contactpersoon
Contact
janneke.razenberg@freenature.nl