Klissen geen probleem voor dierenwelzijn

14.09.2018

Het is weer klissentijd. De manen en staarten van paarden in natuurgebieden hangen weer vol met bruine zaadbolletjes van de Grote Klis. En ook de vachten van langharige runderen als Galloway en Schotse Hooglander zijn ruimschoots voorzien. De manier van de plant om zijn zaden te verspreiden. Maar hebben de dieren hier eigenlijk geen last van? FREE Nature stelt haar vragen aan de Ed Webers (verder ‘EW’), Districtsinspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.

Iedere plant heeft zo zijn eigen manier om zich te verspreiden. Via wind of water, door uitlopers of door in de vachten van dieren te blijven plakken. Die grote grazers trekken vrij rond door in verschillen natuurgebieden waarbij ze alle uithoeken bezoeken, een prima transportmiddel voor zaden. Deze zaden hebben als doel zich te verspreiden door het gebied. Ze blijven een tijdje plakken, maar vallen er ook vanzelf weer uit.

Vanuit het oogpunt van de natuur hoort deze plant met zijn manier van verspreiden er helemaal bij. Veel vogels maken gebruik van de zaden. Het bestrijden van deze plant zou dan ook niet logisch zijn. Maar hoe is het gesteld met het dierenwelzijn van de grote grazers? Ervaren zij veel hinder van de klissen? Ed Webers geeft antwoord op onderstaande vragen.

EW: “Tijdens mijn route kom ik regelmatig door of langs de begrazingsgebieden, altijd neem ik de tijd om de dieren die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn te beoordelen. Natuurlijk zie ik dan de dieren staan met de “klissen”, maar tot op heden heb ik nog geen dieren gezien die daar zichtbaar last van hadden.”

Vraag: Zijn er redenen waarom ingrijpen wel noodzakelijk zou kunnen zijn?
EW: “Ingrijpen in een kudde semi wilde paarden is nooit aan te raden puur op vachtverzorging of aanwezigheid van “klissen.” De Konikspaarden zijn nu eenmaal geen gezelschapsdieren die men te pas en on te pas in de handen krijgt. Zolang de dieren zich in hun natuurlijke omgeving soort eigen gedrag kunnen vertonen en het dier niet beperkt wordt in dit gedrag is ingrijpen niet nodig.”

Hooglanders met Klissen

Vraag: Wat zou er tegen de klissen gedaan kunnen worden en komt dat het dierenwelzijn ten goede?
EW: “Bij particulier gehouden paarden en pony’s geven wij het advies om de weide kort te houden of om eventueel “klis” dragende planten en/of struiken te verwijderen. Bij de dieren in begrazingsprojecten geven wij dit advies niet, omdat de doelstelling en de populatie dieren geheel anders is.”

Vraag: Soms zien we Konikpaarden met lichte irritatie aan de ogen. Is er een link tussen de klissen en oogirritaties, of spelen vliegen hier een rol?
EW: “Voor zover mij bekend is er geen verband tussen lichte irritatie bij de ogen en de aanwezigheid van “klissen”. De irritatie kan verschillende oorzaken hebben en indien dieren hier last van zouden hebben is dit een grond voor eventueel onderzoek.”

Konik met en zonder klissen

“Het is belangrijk om de grote grazers goed in de gaten te houden en hun natuurlijke gedrag goed te kennen. De kuddecontroles bieden beheerders die informatie. Zo weten zij precies welk gedrag normaal is voor die kudde en wanneer gedrag afwijkt van het normale. Afwijkend gedrag kan een reden zijn om in te grijpen, maar dat is in het geval van de klissen nog niet gesignaleerd”.

Koniks met en zonder klissen in de Manen Loevestein