Visie

'Natuur op eigen benen!' Dat is het motto van FREE Nature. FREE werkt aan de ontwikkeling van landschappen die zichzelf vormen en in stand houden. Natuurlijke processen krijgen volop de ruimte. Speciale aandacht is er voor 'het grote beest' . Van oorsprong is onze natuur rijk aan grote grazers als wisent, oeros en wild paard. Soorten als wolf en lynx jaagden op hen. Door de dieren weer meer vrijheid te geven ontstaan rijke en gevarieerde landschappen, vol overgang en structuur.

Niet alleen de natuur is vrij om zichzelf te vormen, ook de mens is vrij om hiervan te genieten. Gebieden zijn vrij toegankelijk en er mag volop gestruind worden. We betrekken de mens graag bij de ontwikkeling van de gebieden door samen aan de tekentafel te zitten maar vooral door samen actief het veld in te trekken.

FREE Nature werkt in vele verschillenden natuurgebieden. Dit zijn grote gebieden van enkele honderden tot duizenden hectaren. Maar ook kleine gebieden van slechts enkele hectaren. Per gebied en per situatie kijken we wat er mogelijk is. Welke natuurlijke processen kunnen we opstarten, -zowel vanuit ecologisch als maatschappelijk  perspectief- door de natuur weer een beetje te laten? En kunnen wij als beheerder steeds vaker een stapje opzij doen, zodat de natuur steeds meer op eigen benen kan staan?