Geuzenbos

Verscholen tussen Halfweg en het Westelijk Havengebied ligt een natuurpareltje  dat ieder jaar steeds soortenrijker wordt. U wandelt hier tussen de vele meidoorns, wilgenbossen, de paddenpoelen waarbij u zich soms in de duinen waant maar soms ook in een oude veenpolder met een eeuwenoude geschiedenis die overal in het landschap zichtbaar is. Sinds 2007 werkt FREE Nature hier met het Havenbedrijf en de Gemeente Amsterdam (afdeling stadsecologie) samen om het gebied te begeleiden in zijn ontwikkeling tot een woest stukje stadsnatuur waar de mens toekijkt en de grote grazers (koniks en Schotse hooglanders) het landschap vormen. Maar het gebied kent een veel langere geschiedenis die terug gaat tot de jaren zeventig, toen het westelijk havengebied bestond uit uitgestrekte vlaktes van opgespoten zand.

Het gebied is ongeveer 70 hectare groot en herbergt veel verschillende ecosystemen, van moeras via soortenrijk grasland tot wilgenbos en essen-eikenbos. Het gebied kent zoals eerder genoemd een rijke geschiedenis, zo zijn hier bijvoorbeeld een zogenaamde ' banpaal'  uit de Gouden eeuw te vinden, fragmenten van een eeuwenoude zeedijk en plekken waren vroeger boerderijen hebben gestaan. Een deel van het gebied wat bij ons bekend staat als de “de slibvelden” is een landschap met vele dijkjes, natte graslanden en meertjes. Dit geheel door mensen gevormde landschap hebben we te danken aan de nabij gelegen suikerfabriek die hier zijn restproduct na het wassen van de suikerbieten heen bracht.

In de loop der jaren zijn in het Geuzenbos  veel veranderingen geweest, maar deze zijn over het algemeen in het belang van de natuur. Sinds 2012 is er bijvoorbeeld een ecopassage over de Wethouder van Essenweg, waar zowel de grazers als bijvoorbeeld vossen en hazen dankbaar gebruik van maken. Vanaf 2015 vindt er in het Geuzenbos vernatting plaats door het waterpeil in de sloten te verhogen. Vooral bij de vogels zien we daardoor nieuwe soorten als ooievaar en lepelaar verschijnen. Kortom een gebied om zeker eens heerlijk op uw gemak door heen te struinen en te genieten van flora, fauna en vooral de grote grazers.

Opdrachtgever
Havenbedrijf Amsterdam
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
70 hectare