Gendtsche Waard

Centraal in de Gelderse Poort ligt de Gendtsche Waard, tegenover het gelijknamige Betuwse dorp. Het begrazingsgebied beslaat met 100 ha iets minder dan 1/3 van de totale Waal uiterwaard. Aan de overkant van de rivier ligt het bekende en sinds 1991 begraasde Millingerwaard.

Jaarrondbegrazing

Sinds april 2018 wordt het gebied begraasd door Konik-paarden en Rode Geus-runderen. Voor deze rassen is gekozen omdat ze prima in staat zijn om zelfstandig het hele jaar buiten te leven. Een paar keer per week worden de dieren gecontroleerd en daar waar nodig wordt ingegrepen door de kudde beheerder.

Natuur komt tot leven

Het beheer van de Gendtsche Waard richt zich op het ruimte geven aan natuurlijke processen. Begrazing met rund en paard is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De keuze voor natuurlijke processen heeft tot gevolg dat het hele gebied tot leven komt. Zo ontstaat er een gebied dat groeit, bloeit en altijd weer boeit.

Mensen zijn welkom

Naast natuurontwikkeling is recreatie een belangrijk nevendoel. Mensen zijn van harte welkom om te komen wandelen, ook buiten de paden. De hond mag mee, mits aangelijnd.

Opdrachtgever
Staatsbosbeheer
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
100 hectare