Diemen Vattenfal

FREE Nature en Vattenfall (voorheen NUON) werken sinds 2005 samen op het PEN-eiland waar Vattenfall twee energiecentrales heeft staan. De omliggende gebieden worden door Schotse hooglanders begraast. Er zijn drie deelgebieden: De Zeehoeve, De Overdiemerpolder en de Baai van Ballast. Bij alle drie de gebieden geldt dat industrie voorrang heeft op natuurbelangen. In de praktijk blijkt dit te zorgen voor een steeds veranderend landschap, waar de natuur toch vele jaren haar gang kan gaan.

De Zeehoeve (5 hectare)

De Zeehoeve begrazen we sinds 2005: de laatste jaren lopen er hooglanderstieren (voorheen liepen er drie koniks) die het vroegere populierenbos inmiddels omgevormd hebben met hulp van af en toe een storm en een hoog waterpeil waardoor de bomen slecht groeiden.  Het is nu een zeer gevarieerd landschap van natte graslanden, afgewisseld met wat bosjes en bramenstruwelen. Het gebied dankt zijn naam aan boerderij 'De Zeehoeve', waar al vele jaren 'De Herstelling'  is gevestigd. Dit is een project van de Gemeente Amsterdam die op deze locatie mensen ondersteunen met een uitkering of mensen die moeite hebben om terug te keren in de maatschappij.

De Overdiemerpolder (10 hectare)

De Overdiemerpolder begrazen we sinds 2010 met hooglanders en is een bosgebied, waar twee stroomlijnen doorheen lopen richting het schakelstation. Onder deze masten mag zich geen bos ontwikkelen; als bomen toch te hoog zijn worden deze omgezaagd. Het is een aangeplant bos op een oud veenweidegebied, dat door de Schotse hooglanders in de loop van de jaren omgevormd is tot een open bos met veel doorkijkjes. Inmiddels worden hier onder andere de havik, grote bonte specht, ijsvogel en de draaihals geregeld gezien.

Diemen Vattenfall

De Baai van Ballast (5 hectare)

De Baai van Ballast begrazen we sinds maart 2017 met Schotse hooglanders. Het is een zeer gevarieerd landschap met een bijzondere geschiedenis. De Baai van Ballast is namelijk een oud stuk Zuiderzeekust waar vroeger eb en vloed het landschap vormden, door zand af te zetten en kreken te maken. Toch is er ook door de mens veel aan het landschapsbeeld veranderd. Zo is er een meer gegraven en liggen er in het bos verschillende asfaltwegen en fundering, die voort komen uit de tijd dat in de Baai van Ballast zand werd gewonnen. De baai is rijk aan watervogels die er broeden, maar ook op krachten komen als tussenstop in hun trekroute. Voor vogels is het gebied dan ook van grote waarde. Daarom is de gehele oever die begroeid is met riet, beschermd Natura 2000-gebied. Op een andere belangrijk deel van het gebied staat een bijzonder bosje met dikke populieren, oude veldesdoorns en in het voorjaar prachtige ruikende en bloeiende zoete kersen.