De Staart

De Staart ligt aan de oevers van de zoetwatergetijdenrivieren de Oude Maas en het Spui. Het gebied is in 2003 gerealiseerd als compensatie voor het naastgelegen industriegebied de Bosschen. Tot die tijd werden er aardappels en suikerbieten geteeld. Het beheer van het gebied is nu gericht op een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling met zo min mogelijk menselijk ingrijpen. De runderen en paarden zijn daarom de ideale vormgevers van het gebied.

De voormalige akkers hebben zich inmiddels ontwikkeld tot een soortenrijke ruigte met veel bosverjonging. Het ontstane mozaïek van struweel, ruigte en grasland is bijzonder rijk aan insecten en zangvogels geworden. Soorten zoals grasmus, kneu en bosrietzanger zijn er talrijk. Soms verblijven er roodborsttapuiten en klapeksters in het gebied en in de trektijd is de kans groot op paapje en beflijster. Ook de bruine en blauwe kiekendief jagen hier geregeld. In de zomer worden de bloemen bezocht door vele dagvlinders. Bijzonder is een grote groeiplaats van de zeldzame kruidvlier.

Je mag vrij struinen door het gebied, maar er lopen ook gemarkeerde routes. Voor de jeugd is een educatieve route aangelegd. Het opdrachtenboekje hiervan is op te halen in het natuurbezoekerscentrum Klein Profijt. Hier kunnen bezoekers informatie halen over de natuur of genieten van een pauze met wat te drinken.

 

Opdrachtgever
Hoeksewaards Landschap
Contactpersoon
Dieren in dit gebied