Symposium 'Natuurlijke Begrazing'

Symposium 'Natuurlijke begrazing'

13 oktober 2022

Natuurlijke begrazing draagt op een belangrijke manier bij aan de rijkdom van onze landschappen. In deze tijd staan we voor diverse uitdagingen. Het veengebied zinkt steeds verder weg, verzuring en verdroging leiden tot verarming van de zandlandschappen en klimaatverandering zorgt ervoor dat we onze landschappen mee moeten kunnen laten bewegen. Dit zijn echter geen problemen, maar kansen! Kans om als maatschappij te laten zien dat we ons kunnen aanpassen, dat we nieuwe wegen kunnen vinden waarin we meebewegen met onze natuur. Waarin er plek is voor eenieder om te genieten en waarin nieuwe economieën zich kunnen ontwikkelen.

Dit jaar viert FREE Nature haar 15-jarige jubileum. Om dit derde lustrum te vieren, besteden we graag aandacht aan al het moois wat we de afgelopen jaren hebben bereikt, maar ook aan al het moois wat we nog te bieden hebben. Deze dag staat geheel in teken van hoe natuurlijke begrazing veerkracht, dynamiek en kansen oplevert. Nu én in de toekomst!

Schotse Hooglander Stier

Lezingen

1. Natuurlijke begrazing: bondgenoot bij maatschappelijke vraagstukken

Wouter Helmer (Wouter Helmer - Advies bij Natuurontwikkeling)

Wouter laat zien hoe (semi)wilde herbivoren niet alleen ecologisch, maar ook economisch van belang kunnen zijn. Dit aan de hand van voorbeelden uit Nederland en (later) Europa. Het geheel mondt uit in een reeks aanbevelingen, voortkomend uit het project GrazeLIFE, dat onlangs in opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd.

2. Grote grazers en natuurherstel: een juridische beschouwing

Arie Trouwborst (Tilburg University)

De grote grazers in de Nederlandse natuurgebieden zijn deel van een groter verhaal, van de terugkeer van grote zoogdieren in Europa. Arie’s bijdrage gaat in op de rol van het recht in dit verhaal, met aandacht voor juridische verplichtingen en juridische obstakels.

3. Stierenkuilen als sleutelproces

Jeroen Helmer (ARK Natuurontwikkeling)

Het wilde rund verrijkt niet alleen de vegetatiestructuur door zijn graasgedrag, hij opent ook de bodem door het maken van stierenkuilen. Dit zijn een soort krachthonken, waar stieren hun schouder- en nekspieren trainen. Jeroen laat zien hoe allerlei pionierplanten en insecten, zoals zandbijen en graafwespen, profiteren van de kale grond.

4. Dertig jaar konikbeheer in Nederland: belangrijke leermomenten en verbluffende resultaten

Tanja de Bode (FREE Nature)

Ruim 30 jaar koniks op Nederlandse bodem. Wat hebben we hiervan geleerd? Welke stappen zijn genomen en waar heeft dat toe geleidt? Tanja neemt u mee door de geschiedenis: langs belangrijke leermomenten en lastige beslissingen, naar de verbluffende resultaten die 30 jaar konikbeheer hebben opgeleverd.

5. In hoeverre gaan we nat met waterbuffels in de Diemerscheg?

Daan Bos (Altenburg & Wymenga) en Nico Jonker (Provincie Noord-Holland)

Waterbuffels om een ecologische verbindingszone in de Randstand open te houden, zal dat lukken? Doen de waterbuffels wat er wordt gehoopt om het gewenste natuurtype te realiseren? Daan en Nico vertellen over de bijzondere voorgeschiedenis en de recent ingezette monitoring in de Diemerscheg.

6. Tweeënhalf jaar wisenten op de Slikken van de Heen: wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Esther Linnartz-Nieuwdorp (FREE Nature)

Begin 2020 zijn er elf wisenten losgelaten in het Zeeuwse natuurgebied de Slikken van de Heen. Wat zijn de ervaringen zover? Esther legt meer uit over hun terreingebruik, effecten op de vegetatie en interactie met andere grazers en publiek.

7. Hoe nieuwe technologie kan helpen bij natuurlijke begrazing

Tim van Dam (Smart Parks)

Smart Parks ontwikkelt en gebruikt nieuwe technologie voor het beschermen van bedreigde diersoorten. Voornamelijk opgericht om gebiedsbeheerders in Afrika te helpen met het beschermen van soorten zoals olifant en neushoorn. Sinds een aantal jaar ook langzaamaan gericht op de grote grazers in Europa. Tim geeft een inkijkje in deze nieuwe technologie en biedt mogelijk inspiratie voor nieuwe toepassingen.

Schotse Hooglanders in Horsterwold

Downloads

Links

Kasteel Groeneveld

Social media

Gebruik de hashtag #begrazingssymposium en deel uw foto's en ideeën! Volg ons tijdens (en na) het symposium op Instagram en Twitter.

Dankwoord

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Groeneveld en Staatsbosbeheer.

Koniks op de Groesplaat