Tauros

De tauros is een runderras welke voortkomt uit een kruisingsproject van collega organisaties st. Taurus. In verschillende natuurgebieden zoals de Maashorst en het Kempen~Broek werken FREE Nature en st. Taurus samen aan de natuurlijke begrazing. Het project beoogt een rund terug te fokken welke genetisch zoveel mogelijk overeenkomt met het uitgestorven oerrund. Het fokprogramma wordt wetenschappelijk begeleid en regelmatig worden er dieren afkomstig uit het fokprogramma getransporteerd naar natuurgebieden elders in Europa.

Voor het kruisingsproject worden meerdere runderrassen ingezet. De belangrijkste rassen zijn o.a. limia, maremmana primitiva, maronesa, podolica, sayaguesa en pajuna; vrijwel allemaal Zuid-Europese rassen. De meeste taurossen zijn zwart van kleur, terwijl er ook actief geselecteerd wordt op een rood-bruine rug bij de vrouwelijke dieren, een eigenschap die de oorspronkelijke oeros ook had.

Kudde taurossen op het Kempen~Broek

Het kruisingsproject loopt nu ongeveer 10 jaar waardoor inmiddels de 4de generatie dieren geboren wordt, maar ook dieren uit de startpopulatie en eerste en tweede generatie komen we nog veel tegen in onze natuurgebieden. Hierdoor is er nog geen uniformiteit in het uiterlijk bereikt is. Vraag is in hoeverre en wanneer dit überhaupt bereikt kan worden. Vanuit verschillende Europese rewilding projecten is er veel aandacht voor de tauros en inmiddels lopen er ook tal van andere initiatieven en kruisingprojecten met een vergelijkbaar doel. Hierbij variëren vooral de uitgangsrassen.

Taurossen op de Maashorst

Het taurosproject is niet het eerste project wat beoogt de oeros terug te fokken. Begin 20ste eeuw ondernamen de Duitse gebroeders Heck een poging door uit enkele huisrassen, waaronder het Hongaarse steppenrund, Spaanse vechtstieren en het Camarque rund; hieruit ontstond het Heckrund o.a. bekend van de Hellegatsplaten, Slikken van Flakee en de Oostvaardersplassen. Toch zijn er ook verschillen tussen het Heckrund en de oeros, zo zijn Heckrunderen kleiner, missen ze de typische aalstreep en stonden de hoorns van de oerossen iets meer naar voren. Het belangrijkste verschil met het Heckrund t.o.v. de Tauros was dat toen veelal op exterieur geselecteerd werd terwijl we nu veel meer inzicht hebben in het DNA van zowel het oerrund als moderne runderrassen. Ten tijde van het Heckrund bestond er een romantisch beeld van een woest en gevaarlijk beest wat mede de reden was waarom relatief veel vechtrassen als Spaanse vechtstieren en Camargue rund zijn ingekruist.

Zeker in Europees perspectief lijkt er in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor de Tauros!

Tauros koe met kalf op de Maashorst