De beheerder

De beheerder vervult de rol van gastheer in het gebied. Hij is verantwoordelijk voor de kuddes, maar is ook vraagbaak voor publiek. De beheerder heeft veel kennis van het natuurlijke gedrag van de dieren. Het gedrag is de belangrijkste graadmeter voor het welzijn van het dier. Regelmatige kuddecontroles bieden die informatie. Ook zorgt de beheerder voor een goede kuddesamenstelling, met oog voor de genetische variatie en de familiebanden binnen de kudde.

De kuddes worden jaarlijks ingevangen, waarbij kalfjes geoormerkt worden en veulens gechipt. Dat is ook het moment waarop een aantal dieren uitgeselecteerd worden, om de begrazingsdruk niet te hoog te laten worden. De beheerder bepaald in overeenstemming met de opdrachtgever hoeveel dieren in een gebied kunnen leven.

Het geven van excursies hoort ook bij de taken van de beheerder. Wil je meer weten over het gebied of de dieren, of wil je graag eens met een groep op pad door het gebied, neem dan contact op met de beheerder.