Rund in Oosterhoutse Waard

Wildernisvlees van FREE Nature veilig voor consumptie

Naar aanleiding van het NVWA-rapport dat op 30 november 2022 is gepubliceerd, sturen we u een extra nieuwsbrief.

Sinds de eerste ontdekking van milieucontaminanten in wildernisvlees uit de Nederlandse uiterwaarden in 2020, heeft FREE Nature haar volledige, vrijwillige medewerking verleend aan de onderzoeken van het NVWA. 

FREE Nature slacht géén dieren uit verontreinigde uiterwaarden.

De enige uiterwaard waaruit door FREE Nature nog wel dieren worden geslacht betreft de Millingerwaard. Het wildernisvlees uit deze uiterwaard valt, zoals ook te lezen is in het NVWA-rapport, binnen de gestelde normen. Het overige wildernisvlees wordt verkregen uit niet-uiterwaardengebieden. In deze gebieden heeft FREE Nature vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op eigen initiatief een risicoanalyse uitgevoerd en steekproeven genomen.

Al het wildernisvlees dat FREE Nature aanbiedt voldoet aan alle gestelde wet- en regelgeving en kan zodoende veilig worden geconsumeerd.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd en gerustgesteld te hebben. Verdere informatie wordt op onze website gepubliceerd. Mocht u desondanks vragen hebben over ons wildernisvlees, dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via wildernisvlees@freenature.nl.

Contact

FREE Nature
De Balmerd 4
6641 LD Beuningen
Nederland

www.freenature.nl