Wisenten mogen hun nieuw leefgebied verder verkennen.

31.08.2020

In het voorjaar van 2020 zijn er 11 Wisenten losgelaten op de Slikken van de Heen. Deze zomer zijn er zelfs drie kalfjes geboren zodat de kudde nu uit 14 dieren bestaat. Dit is de eerste keer dat deze grote grazers in Zeeland ingezet worden. Het is de bedoeling dat de dieren door hun specialistische graasgedrag het gebied een meer open karakter gaan geven. Ze eten namelijk planten, zoals adelaarsvaren en dijkviltbraam, die andere grazers links laten liggen. Ook eten ze boombast en schuren ze jonge boompjes om. Ze maken op veel verschillende plaatsen zandbaden die op hun beurt weer allerlei insecten aantrekken, zoals zandbijen en graafwespen.

De wisenten hebben het afgelopen half jaar de tijd en de rust gekregen om te wennen aan elkaar en een deel van hun nieuw leefgebied. Dit hebben zij in een zogeheten wengebied gedaan. Door een tijdelijk raster konden de andere grazers en bezoekers hier niet in komen. Ze zijn deze periode goed doorgekomen en dat betekend dat de volgende stap genomen kan worden. Dinsdag 1 september wordt het tijdelijk raster verwijderd en kunnen de wisenten gebruik gaan maken van het hele gebied. Ook kunnen zij kennis gaan maken met de andere grazers. 

Om de dieren dit in alle rust te kunnen laten doen sluiten we het gebied tijdelijk af voor bezoekers. Dit is ook voor de veiligheid van de dieren en de bezoekers. In de wenperiode wordt goed in de gaten gehouden waar hun favoriete plekken zijn en waar ze graag eten. Met deze informatie kunnen we de wandelroutes aanpassen waar nodig en hopen we begin 2021 het gebied weer toegankelijk te maken voor bezoekers.

Voor de mensen die de wisenten in de wenperiode willen zien, hebben we langs de voet van de dijk een wandelpad aangelegd en organiseren we een aantal excursies speciaal naar de grote grazers. Meer informatie over het gebied de excursies is te vinden op de website van het Zeeuwse Landschap.