Wisenten en Exmoors samen met Taurossen in wengebied de Maashorst

28.02.2019

In historische tijden leefden wisenten, oerrunderen en wilde paarden naast elkaar in Europa, maar tegenwoordig ontmoeten deze drie soorten elkaar nauwelijks. Daar is nu verandering in gekomen. Woensdag 27 februari 2019 zijn vijf Taurossen toegevoegd aan het wisentgebied in de Maashorst, waar sinds 2016 al Exmoor pony’s en wisenten leven. Taurossen zijn wildlevende runderen die lijken op het uitgestorven oerrund. Deze specifieke combinatie van grote grazers leeft nu voor het eerst in Nederland bij elkaar.

De groep van vijf Taurossen bestaat uit een stier en een koe met haar nakomelingen: een koetje, een stiertje en een stierkalfje. De Taurossen leefden al wel op de Maashorst, maar in een ander begrazingsgebied buiten dat van de wisenten en Exmoors.  

Deze diersoorten hebben een verschillende manier van grazen. Daardoor zorgen ze samen voor een natuurlijke variatie in het landschap, dat bestaat uit bloemrijke velden afgewisseld met bos. De komende tijd worden de dieren en hun onderlinge gedrag goed in de gaten gehouden. Ook vindt de komende tijd extra onderzoek plaats naar de resultaten van deze begrazing.

Taurossen vinden hun weg in het wengebied
Contactpersoon