Waterbuffels en Koniks Noordwaard op het droge

21.12.2017

Op de grote rivieren is het de laatste weken hoog water. Inmiddels is de vijfde hoogwatergolf van deze winter gepasseerd, de hoogste tot nog toe. Het moment om een deel van de grazers uit de Noordwaard weg te halen en tijdelijk te verplaatsen naar hoger gelegen grond.

De Noordwaard bij Werkendam is ingericht in het kader van ruimte voor de rivier. Dit betekent dat het gebied onder stroom en water opvangt wanneer het peil van de rivier stijgt. Voor de grazers die de gehele zomer het gebied open hebben gehouden neemt het leefgebied nu snel af. Enkele hoogwatervluchtplaatsen en laag bekade polders bieden nog soelaas. Hier zijn nu de Schotse Hooglanders en enkele koniks te vinden.

Voor de waterbuffels is de tijd aangebroken om tijdelijk te verhuizen naar hoger gelegen grond in de omgeving. Aan het gedrag van de dieren was goed te zien dat het waterpeil steeg. Ze waren steeds opzoek naar nieuwe drogere grond om hun kostje bij elkaar te scharrelen. Dit al zwemmend van terp naar terp, voor de natuur natuurlijk erg mooi, maar voor het beheer iets minder praktisch. Om te voorkomen dat ze straks het gebied uit zwemmen zijn ze nu verhuisd. Dit samen met een groepje koniks.

Wanneer de dieren weer terugkeren is nu nog niet bekend. Hiervoor moet het waterpeil weer voldoende gezakt zijn en weer voldoende voedsel voor de dieren te vinden zijn. Uiterlijk komend voorjaar kunt u weer van de dieren hier genieten.

Waterbuffels in de vangkraal
Contactpersoon