Slabroekse Bergen Maashorst weer open voor taurossen

03.06.2020

Veiligheidsmaatregelen zijn doorgevoerd

Afgelopen januari is een tijdelijk raster geplaatst aan de noordkant van de Slabroekse Bergen. Dit gebeurde naar aanleiding van een confrontatie tussen een bezoeker en een tauros aan de Karlingerweg. Het raster is bedoeld om de taurossen uit dit deel van de begrazing te mijden totdat er extra maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen. Dit is inmiddels gebeurd en daarom wordt het raster nu weggehaald. Hiermee krijgen de grazers weer ruimte en is de veiligheid voor bezoekers verbeterd. 

In de Slabroekse Bergen liggen drukbezochte fietspaden met veel bochten. Door begroeiing was het zicht voor recreanten op sommige plekken slecht waardoor ze verrast werden door grazers op hun pad.

Meer zicht, ruimte en informatieborden

Om de situatie in de Slabroekse Bergen overzichtelijker te maken zijn er langs de drukke fietspaden op meerdere plekken bomen en struiken verwijderd. Zo kunnen bezoekers en grazers elkaar tijdig opmerken en de veilige 50 meter afstand houden. Ook is een perceel toegevoegd aan het begrazingsgebied waardoor de taurossen meer ruimte krijgen om te grazen. De verwachting is dat ze daardoor minder vaak langs het fietspad gaan staan.

Op drukke punten waar zowel bezoekers als grazers komen, is het meubilair (zoals picknickbanken) verplaatst. Er zijn twee picknickplekken ingericht waar grazers niet kunnen komen. Binnenkort worden bij deze rustplekken en de fietsingangen naar het begrazingsgebied extra informatieborden geplaatst. Dit om recreanten herhaaldelijk te wijzen op de gedragsregels, zoals 50 meter afstand houden en honden aan de lijn.

Andere veiligheidsmaatregelen uitgevoerd

De afgelopen maanden zijn er nog meer veiligheidsmaatregelen uitgevoerd;

  • De uitkijkbult aan de Udensedreef is verwijderd. Deze hooggelegen plek trok ook dieren aan. Dit leidde tot ongewenste situaties.
  • De informatievoorziening is verbeterd:
    • Er is een begrazingskaart ontwikkeld. Op deze kaart staan alle fietsknooppunten en een overzicht waar welke grazers staan. Bezoekers kunnen hun route uitstippelen en zelf kiezen of ze de grazers willen spotten of vermijden. De kaart is te downloaden op bezoekdemaashorst.nl. Op alle informatiepanelen bij startpunten en parkeerplaatsen is een sticker geplaatst met een QR-code naar de begrazingskaart.
    • Als pilot zijn de gedragsregels met krijtverf en pictogrammen op de fietspaden aangebracht. Zo weten bezoekers dat ze het begrazingsgebied naderen en worden ze in het gebied herinnerd aan de gedragsregels.

Meer voedsel en water voor de taurossen

Het raster wordt in juni weggehaald. Hierna houden we een extra oogje in het zeil om te zien hoe de kudde zich gedraagt in de Slabroekse Bergen. De grazers krijgen na openstelling weer toegang tot de nattere delen van het begrazingsgebied. De voedsel- en drinkvoorziening voor de dieren wordt hiermee verbeterd. Geen overbodige luxe met de huidige droogte. 

 

Contactpersoon