Rode Geus 2.0

28.01.2019

Schotse Hooglander stieren bij Geuzen in Beuningse Uiterwaarden

De Rode Geus is inmiddels een algemene verschijning in veel natuurgebieden. Dit jonge ras komt voort uit een kruising tussen Brand Rood MRIJ-rund en het Franse Saler en past perfect in onze rivierenlandschap. Na zo’n 20 jaar de-domesticatie bleek helaas de onnatuurlijke eigenschap vroegrijpheid nog regelmatig op te duiken. Daarom wordt nu genetisch materiaal van de late rijpe Schotse Hooglander geïntroduceerd. Sinds kort lopen er enkele Schotse Hooglander stieren in de kudde Rode Geuzen van de Beuningse Uiterwaarden.

Onderdeel van het leven in de vrije natuur is het verwilderen of de-domesticeren van onze verschillende runderrassen. Hierbij worden dieren die minder goed zijn aangepast aan het leven in de natuur door de beheerder uitgeselecteerd. Voorbeelden zijn een te grote uier, waardoor ontstekingen kunnen ontstaan of bijvoorbeeld vroegrijpheid, waarbij dieren op te jonge leeftijd, nog onvolgroeid, geslachtsrijp worden. Dit leidt tot geboorteproblemen, erg onhandig voor een leven in de vrije natuur.

Verschil formaat Hooglander Geus

In 2018 is het fokprogramma van de Rode Geus samen met de Wageningen Universiteit geëvalueerd. Via verschillende modellen bleek dat alleen selectie onvoldoende resultaat zou opleveren. Bovendien zou dit al snel leiden tot genetische versmalling binnen de populatie Rode Geuzen. Daarom werd geadviseerd juist genetische materiaal in te brengen van een derde, laat rijp ras, zoals de Schotse Hooglander.

De eerste stap in de ontwikkeling van deze Rode Geus 2.0 is nu gezet in de Beuningse Uiterwaarden. Door de introductie van enkele Schotse Hooglanderstieren werken we toe naar verdere aanpassing aan de natuur. Uiteraard letten we er streng op dat de positieve eigenschappen van de Rode Geus niet verloren gaan. Medio voorjaar 2020 verwachten we de eerste kalveren. Zo is de ontwikkeling en verwildering van de Rode Geus een activiteit van de lange adem.

Hooglander integreert in kudde Geuzen
Contactpersoon