Meidoorns weer volop in bloei

09.05.2019

De meidoorn is een kenmerkende soort voor begraasde landschapen. Nu het voorjaar is aangebroken staat deze in tal van begrazingsgebieden weer volop in bloei. De meidoorn kom je in bijna al onze gebieden tegen, van de uiterwaarden, de zandgronden van o.a. de Maashorst tot bijvoorbeeld de verschillende duin- en kustgebieden.

Schotse Hooglander kalf onder Meidoorn
Schotse Hooglander kalf onder Meidoorn

De meidoorn is een typisch soort van begraasde landschappen en een echte bosvoorbereider. Met zijn doorns weet hij zich goed te verdedigen tegen de begrazing. In zijn bescherming weten meerdere boom en struiksoorten als eik, es of wilg te profiteren van zijn bescherming. Opvallend t.o.v. veel andere doornige struiken is dat de meidoorn zich vrijwel uitsluitend via bessen verspreid, terwijl soorten als sleedoorn, duindoorn of braam dit ook veel doen via wortelstokken of bovengrondse uitlopers. Desondanks zie je duindoorn vaak toenemen in begraasde gebied, zeker op plekken waar de grazers de grasmat net even opentrappen.

Van de meidoorn komen we zowel de eenstijlige als de tweestijlige soort tegen. Bloei is meestal wit van kleur, al komen ook roze bloemen voor. Laatste zien we bijvoorbeeld veel in onze begraasde gebieden op Schiermonnikoog. Leuk extra feit is dat de meidoorn hier gemiddeld zo’n twee weken later bloeit t.o.v. de rest van het land.

Bloeiende meidoorns op Schiermonnikoog
Bloeiende meidoorns op Schiermonnikoog
Contactpersoon