Komst grazers Kleine Willemswaard uitgesteld tot september

04.05.2020

De Kleine Willemwaard bij Tiel is sinds 2019 geen landbouwgebied meer maar een Stadswaard. Een kruising tussen een natuurgebied en een park. Om de soortenrijkdom van de Kleine Willemswaard een flinke impuls te geven wilde ARK Natuurontwikkeling - de tijdelijke beheerder van het gebied – het gebied vanaf dit voorjaar laten begrazen door Schotse hooglanders. Maar die introductie is in samenspraak met kuddebeheerder FREE Nature nu uitgesteld tot september. Beide organisaties vinden het namelijk belangrijk de komst van de grazers goed te begeleiden en omwonenden en andere betrokkenen goed te informeren. De benodigde bijeenkomsten kunnen echter door alle coronamaatregelen niet georganiseerd worden. Daarnaast worden deze zomer vanwege de coronacrisis juist extra bezoekers in het gebied verwacht. Daarom is ervoor gekozen de komst van de kleine groep runderen van 6-8 Schotse hooglanders uit te stellen tot na de zomervakantie.

Voor de ontwikkeling van de natuur in de Kleine Willemswaard is het een tegenvaller. De start van het voorjaar is namelijk een uitgelezen moment om te beginnen met begrazing aangezien de vegetatie ook aan de start staat van het groeiseizoen. Het natuurlijke proces van begrazing zorgt voor een gebied met meer soorten planten, bloemen, vlinders, insecten, vogels en andere dieren. Maar ARK en FREE vinden een goede organisatie en een goed begeleide introductie minstens zo belangrijk.

Raster geplaatst

Eind januari zijn de werkzaamheden in de Kleine Willemswaard gestart.  Door de komst van het hoge water duurden de werkzaamheden iets langer dan gepland maar zijn inmiddels afgerond. Er is nu een raster geplaatst rondom het gebied met daarin zes klaphekjes om op meerdere plekken het gebied in te kunnen. De dieren zullen ongeveer 28 hectare tot hun beschikking hebben. Van de verkeerstoren van Rijkswaterstaat tot het eind van de Groene Krib bij de Waal.

Natuur voor alle Tielenaren

De Kleine Willemwaard is dus sinds 2019 geen landbouwgebied meer maar een Stadswaard, een kruising tussen een natuurgebied en een park. Het is een uiterwaard die overstroomt bij hoogwater van de rivier de Waal. Het is ook een onderdeel van de stad zelf, een uitloopgebied vanuit het stadscentrum. Het is een gebied voor mensen die op zoek zijn naar ruimte, uitzicht, groen en frisse lucht. In de waard mag vrij gestruind worden, ook buiten de paden. Met de komst van de grazers wordt het gebied nog afwisselender.

Tijdelijk beheer

De rol van ARK in de Kleine Willemswaard is tijdelijk. We betrekken lokale partijen en bewoners bij het project door het organiseren van bijeenkomsten om plannen voor de toekomst van de Kleine Willemswaard te delen en te bespreken. Het voornemen is om het beheer in 2022 over te dragen aan een lokale beheerder. Dan hopen we een mooier en rijker natuurgebied achter te laten.

Contactpersoon