Jaarverslag FREE Nature 2018

01.07.2019

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van FREE Nature over 2018 met een impressie van onze activiteiten en de bereikte resultaten. Terugblikkend op 2018 kijken we als FREE Nature terug op een succesvol jaar. Het werk van FREE Nature concentreert zich op het herstel en de ontwikkeling van spontane natuur. Hier dragen we op vele manieren aan bij, maar vooral door de inzet van onze kuddes.

Hierbij spreken wij onze dank  en waardering uit voor iedereen in en rond het FREE Nature-team die hier in 2018 op zijn eigen manier aan heeft bijgedragen. Maar aan onze opdrachtgevers, vrijwilligers, dierenartsen, klanten, relaties en u als betrokkene van FREE Nature zijn wij onze dank verschuldigd.

Voor Jos Vrolijk is dit de laatste keer dat hij als directeur het jaarverslag aanbiedt. Per medio mei 2019 heeft hij zijn functie om gezondheidsredenen neergelegd. Dit nadat hij de jaarcijfers heeft gepresenteerd aan de Raad van Toezicht van FREE Nature.

Klik hier om het gehele jaarverslag te downloaden.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met dit jaarverslag.

Met vriendelijke groet,

 

Jos Vrolijk
directeur/bestuurder FREE Nature (tot 15 mei 2019)

 

& Roeland Vermeulen
directeur/bestuurder FREE Nature (per 16 mei 2019, voorheen Adjunct)

Cover jaarverslag 2018