Inventarisatieverslag gebieden Diemen NUON 2017

22.02.2018

Bij deze presenteren we u namens FREE Nature en Natuurder het inventarisatieverslag van de begrazingsgebieden op het PEN-eiland van de NUON centrale. Als FREE Nature beheren we hier voor de NUON een drietal kleine natuurpareltjes die prachtig laten zien wat er ondanks de onrust die industrie met zich meeneemt, kan gebeuren als de natuur op zijn eigen tempo met dit ritme mag meebewegen. Of er nou onder een hoogspanningsmast bos wordt gekapt, waardoor er in de houtrillen en braamstruwelen ruimte is voor vele vogels om te broeden. Of de ringslang die door de begrazing in de Baai van Ballast nu een kale oever heeft om te kunnen opwarmen.

Door de gebieden te inventariseren wordt duidelijk hoe de ecosystemen zich in de loop van de jaren ontwikkelen, welke veranderingen er plaats vinden door natuurlijke processen of menselijke effecten. Het verslag geeft een prachtig beeld van wat er zoal leeft, groeit en bloeit in de gebieden maar geeft geen totaalbeeld. Vooral bij de vogels is dit het geval omdat bepaalde soorten wel aanwezig zijn of het gebied doortrekken maar op de dag van inventarisatie niet zijn waargenomen.

Juist daardoor maak je elke keer dat je de gebieden bezoekt weer wat anders mee. Een pasgeboren kalf, een jagende zeearend boven de baai, een grote zaagbek in het koelwaterkanaal samen jagend met de aalscholvers of de heerlijke bramen in augustus. En zo zijn er nog tig bijzondere waarnemingen en ervaringen op te noemen.

Heel veel leesplezier!