Het succes van 5 Jaar natuurbeheer met Vrienden van Kuipersveer

21.01.2021

De bescherming van Kuipersveer kenmerkt zich doordat het gebied door de omgeving gedragen wordt. Natuurgebied Kuipersveer blijft namelijk voortbestaan dankzij sponsors, donateurs en vrijwilligers. Het gebied wordt begraasd met Schotse hooglanders en dat zorgt voor een gevarieerd landschap waarin veel te ontdekken valt. Inmiddels beheren het Hoekschewaards Landschap en FREE Nature al 5 jaar het gebied samen met lokale partijen en dit levert mooie resultaten op. Het jaarverslag van 2020 laat dan ook goed zien wat er allemaal is gebeurd en toont zelfs een bijzondere nieuwe bijensoort.

Rivierrombout Kuipersveer © Esther Linnartz
Maatschappelijk draagvlak en inzet van omwonenden hebben ervoor gezorgd dat de zeldzame rivierrombout nog steeds in Kuipersveer leeft. De foto toont twee rivierrombouten in een paringswiel. © Esther Linnartz

Kuipersveer

Het beheer van Kuipersveer werd sinds 1999 betaald door de Suiker Unie. Toen zij de suikerfabriek sloot leek ook het doek te vallen voor het natuurgebied. Het beheer van natuur en grote grazers kost immers geld. In 2013 heeft FREE Nature, gedreven door enthousiasme voor het gebied en haar omwonenden, het beheer een tijdje kosteloos voortgezet. Dit was geen oplossing voor de lange termijn, maar FREE nature en Hoekschewaards Landschap wilden het gebied wel veiligstellen voor de toekomst. Samen zijn wij op zoek gegaan naar een oplossing want het natuurgebied geniet bekendheid vanwege vrij veel soorten op een relatief klein oppervlak. Met name vlinders, libellen en (water)vogels worden hier veelvuldig gezien. Voor de omgeving is dit dan ook de ideale plek om te wandelen en te genieten van de natuur.

Ijsvogel Kuipersveer © Rob van Mourick
De ijsvogel is een graag geziene gast in Kuipersveer. © Rob van Mourick

Sponsoractie

De oplossing werd gevonden in een sponsoractie. Diverse bedrijven uit de regio reageerden al snel op de oproep voor sponsoren. Schotgroep BV, KRW milieu en Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert zijn nog steeds de hoofdsponsors. Ook de gemeente Hoeksche Waard levert een financiële bijdrage. Vele omwonenden en andere particulieren zijn Vriend van Kuipersveer geworden om de zorg voor natuur in hun omgeving te ondersteunen. Kuddebeheerder Esther Linnartz, het Hoekschewaards landschap en vrijwilligers zorgen inmiddels ruim 20 jaar voor het gebied en haar grote grazers. Dit levert dan ook mooie resultaten op. De lijst met plant- en diersoorten neemt jaarlijks toe. Zo is er afgelopen jaar voor het eerst een roodrandzandbij gevonden.

Roodrandzandbij Kuipersveer © Esther Linnartz
De zeldzame roodrandzandbij is een van de bijna 360 soorten wilde bijen in Nederland. Deze waarneming laat zien hoe waardevol kleinere natuurgebieden zijn. Grazers helpen mee in het behoud van deze kwetsbare soorten. © Esther Linnartz

Begrazingsbeheer

Kuipersveer heeft zich dankzij deze samenwerking ontwikkeld tot een prachtig gevarieerd gebied. Het is onderdeel van een hele reeks natuurgebieden langs de Oude Maas en fungeert als stepping stone voor tal van soorten. De meeste van deze gebieden zijn grotendeels nat, terwijl Kuipersveer juist ook droge grazige delen herbergt. Bij natuurlijke begrazing ontstaat een mozaïek van kortgegraasd grasland, bloemrijke ruigtes en plaatselijke kieming van struiken, doordat de grazers sommige planten graag eten en andere juist mijden. Maar ook rustplaatsen en stierenkuilen creëren omstandigheden waar verschillende soorten van profiteren. De ruigtes en graslanden zijn waardevol voor verschillende insecten. En bij het water geniet je van de vele soorten vogels, amfibieën en libellen. Kuipersveer herbergt zelfs de meest bijzondere libel van de Hoeksche Waard en omgeving, de zeldzame rivierrombout. Het gebied is volledig opengesteld zodat mensen kunnen blijven genieten van al deze ontwikkelingen.

Kuipersveer © Esther Linnartz
Begrazingsbeheer zorgt voor een divers landschap, dat maakt het aantrekkelijk voor veel soorten planten en dieren. Zowel de biodiversiteit als het plezier van een natuurwandeling neemt daardoor toe. © Esther Linnartz

Word ook Vriend van Kuipersveer

Nu 2020 voorbij is, komt er ook een einde aan de eerste 5 jaar van sponsoring door bedrijven en Vrienden. Gelukkig hebben de drie hoofdsponsors aangegeven weer voor een periode van 5 jaar te willen sponsoren. Hier is iedereen heel blij mee. Desondanks blijft de financiële steun van Vrienden en sponsors hard nodig. Je bent Vriend voor een minimumbedrag van € 15,- per jaar. Je krijgt dan jaarlijks een excursie en nieuwsbrief. Stuur een mail aan esther.linnartz@freenature.nl bij interesse. Vanwege ons 5-jarig sponsorjubileum delen wij het jaarverslag ook voor niet donateurs. Wij zijn alle sponsors, donateurs en vrijwilligers erg dankbaar en gaan vol goede moed de volgende 5 jaar tegemoet.