Geniet op afstand van uw kraambezoek aan de grote grazers

28.03.2023

Het is lente! En dat is te merken in de begrazingsgebieden: overal worden kalfjes en veulentjes geboren. Er worden ontzettend veel fraaie foto’s door enthousiaste bezoekers, vrijwilligers en beheerders gedeeld. Dat is hartstikke leuk natuurlijk! Ook u bent van harte welkom om op ‘kraambezoek’ te komen, maar we herinneren u er graag aan dat het juist in deze periode erg belangrijk is om moeder en jong rust en ruimte te gunnen. De dieren zijn, zeker nu, erg kwetsbaar.

De regels die altijd gelden, zijn zeker in deze komende maanden extra belangrijk. Houdt voldoende afstand tot de grazers: dat is minimaal 25 meter tot rund en paard en minimaal 50 meter tot wisenten. Neem uw afval mee en in gebieden waar honden zijn toegestaan, horen deze aangelijnd te blijven. Door het volgen van deze eenvoudige regels, zorgt u ervoor dat moeder en kalf zich veilig voelen. En dat wordt zeer gewaardeerd!

Goed moederschap

De grazers die wij inzetten in de begrazingsgebieden blinken uit in goed moederschap. Het is namelijk belangrijk dat de dieren in staat zijn om zelfstandig hun jongen te krijgen en groot te brengen. Daarin speelt niet alleen de moeder als individu een belangrijke rol, maar het succesvol grootbrengen van de jongen is feitelijk een taak van de hele kudde.

Konikmerries houden er een complex, samenwerkend systeem op na. De leidmerrierol kan door meerdere merries worden ingevuld, afhankelijk van de situatie en omstandigheden. Bij de geboorte van een veulen wordt goed zichtbaar dat de rolverdeling kan wisselen. De moeder van het pasgeboren veulen creëert vaker rustmomenten, ook wanneer zij normaal gesproken niet zo’n bepalende rol heeft. De rest van de kudde past zich hieraan aan. De onderlinge dynamiek binnen een sociale kudde zorgt, naast rust en veiligheid, er ook voor dat het veulen netjes wordt opgevoed en de juiste sociale gedragingen aanleert. Niet alleen de moeder zet het veulen soms op zijn plek, ook andere kuddegenoten brengen een veulen bij wat wel en niet mag.  

Kalfjescrèche

Dat geldt bij runderen niet anders. Een koe zondert zich enkele dagen af in de ruigte, om daar haar kalf te krijgen. Pas wanneer het kalf sterk genoeg is, sluiten koe en kalf zich weer bij de kudde aan. Net als bij konikpaarden, zorgt de kudde voor rust en veiligheid. Wanneer er meerdere kalfjes in een kudde geboren worden, wordt er zelfs een heuse ‘crèche’ gevormd. Daarin kunnen kalfjes rusten en spelen, terwijl een volwassen koe toeziet. De andere moederkoeien hebben dan de gelegenheid om te grazen. De kalfjes groeien als kool door de vette melk: en die moet natuurlijk érgens vandaan komen!

Kraamkamers van moeder natuur

Boswachters van verschillende natuurorganisaties, waaronder Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, starten deze week een campagne om bezoekers te wijzen op de kwetsbaarheid van broedende, barende of zogende wilde dieren in de lente. Veel gebieden die door FREE Nature begraasd worden zijn ‘struinnatuur’ waarin vrij gewandeld mag worden. In sommige gebieden zijn mogelijk stukken afgesloten waar wilde dieren rust kunnen vinden en vindt u posters met meer informatie over de campagne van de verschillende natuurorganisaties. Meer informatie leest u op de website van Staatsbosbeheer.

Schotse hooglander en kalf
Schotse hooglander en haar kalf. Foto door Petra Snijders.
Contactpersoon
Contact
janneke.razenberg@freenature.nl