Geelbuikvuurpad moet volop gaan profiteren van natuurlijke begrazing

11.05.2022

In het kader van het natuurbeschermingsproject ‘Life BOVAR’ verwelkomde het Duitse Indetal op maandag 9 mei acht nieuwe bewoners. Na een quarantaine van dertig dagen werd de groep Schotse hooglanders uit de Limburgse Roode Beek vrijgelaten in hun nieuwe leefgebied langs de rivier de Inde, nabij Aken. Vertegenwoordigers van het stadsbestuur in Aken, de politiek, projectleden en de pers zagen toe hoe de hooglanders uitvoerig op verkenning gingen door het tien hectare grote gebied.

FREE Nature beheerde de grote grazers al in Limburg, en zal deze taak eveneens op haar nemen in Duitsland, in samenwerking met het Naturschutzstation NABU Aachen. Hierbij biedt FREE advies en ondersteuning en deelt haar kennis met de nieuw-aangestelde toezichthouders van de kuddes.

Schotse Hooglanders worden vrijgelaten in het Indetal
Beheerder Patrick van den Burg helpt bij het uitladen van de runderen
Schotse Hooglanders in de Indetal
Schotse hooglanders vinden hun weg in het Indetal

Project Life BOVAR

In het natuurgebied langs de kronkelende rivier de Inde, zullen de Schotse Hooglanders een belangrijk steentje gaan bijdragen aan het Life BOVAR-project, gefinancierd door de Europese Unie en onder leiding van dr. Manfred Aletsee, hoofd van NABU Aachen. Sinds maart 2018 zetten projectleden zich in voor de bescherming en het beheer van de geelbuikvuurpad en andere bedreigde amfibieën. Door het creëren en onderhouden van een dynamisch biotoop hoopt men de aanwezigheid en de aantallen van deze soorten een boost te geven. Een taak die de Schotse hooglander op het lijf is geschreven.

In hun zoektocht naar voedsel en met hun natuurlijke gedrag, vormen de grote grazers een mozaïek aan bloeiende weiden, de vorming van struweel en een rijk reliëf langs de rivier, wat de algehele biodiversiteit van het gebied behoudt en bevorderd. Een belangrijke taak, want daarmee voorzien de runderen in de voedselvoorziening en habitat voor insecten, kleine zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën.

Publiek bij vrijlating Schotse hooglanders in het Indetal
Het stadsbestuur in Aken, de politiek, projectleden en de pers verwelkomen de grote grazers
Roeland Vermeulen en dr. Manfred Aletsee kijken toe
Directeur FREE Nature Roeland Vermeulen en hoofd van NABU Aachen dr. Manfred Aletsee kijken toe hoe de hooglanders het gebied verkennen

Geelbuikvuurpad

In het Indetal richt men zich in het bijzonder op de bescherming van de zeldzame geelbuikvuurpad: een klein, grotendeels aquatisch padje met een typerende geelgevlekte buik. Deze met uitsterven bedreigde paddensoort moet gaan profiteren van de aanwezigheid van de grazers langs de oevers van de rivier en andere kleine waterlichamen. De runderen brengen de dynamiek terug in het landschap, vlakken de oevers van drinkplekken af en dragen bij aan het ontstaan van nieuwe natte poeltjes in het gebied. Hiermee voorzien zij in het natuurlijke voorplantingsbiotoop van de geelbuikvuurpad én andere amfibieën.

Onder de nieuwe Europese wetgeving werden de Schotse hooglanders voorafgaand aan hun export naar Duitsland, dertig dagen in quarantaine gehouden. Hierbij werden de hooglanders gemonitord op mogelijk aanwezige runderziekten, die niet werden aangetroffen waarna niets hun verhuizing naar Duitsland meer in de weg stond. Na aankomst in hun nieuwe natuurgebied, zochten de grazers al snel de rust en verkoeling op in de Inde. Zelfs het jongste kalfje waagde zich aan pootjebaden. Na een uitgebreide schuurbeurt langs laaghangende takken, vervolgde de familiegroep zich al snel hun weg door het gebied.

Geelbuikvuurpad
De geelbuikvuurpad toont zijn typerende gevlekte buik

Bezoek het Indetal

Net als in veel van de andere begrazingsgebieden, bent u ook bij het Indetal van harte welkom. Parkeren kan langs de Komericher Weges. De runderen kunnen uitsluitend vanaf de wandelpaden worden geobserveerd en honden dienen aangelijnd te blijven. Op verschillende punten langs de wandelpaden vindt u bordjes met deze voorschriften én meer informatie over het Life BOVAR-project.

Schotse Hooglander zoekt verkoeling in Indetal
De Schotse hooglanders vinden verkoeling in de Inde
Schotse hooglander en kalf zoeken verkoeling in de Inde
Zelfs het jongste kalfje waagde zich aan pootjebaden
Schotse Hooglanders schuren langs takken
Na het pootjebaden is een uitgebreide schuurbeurt zeer welkom
​​​​