Eerste wisentkalfje op de Maashorst

05.05.2017

Op Bevrijdingsdag is het eerste wisentkalfje geboren in de wisentkudde in de Maashorst. De kuddebeheerders van FREE Nature zagen het jonge kalf in het bos samen met de koe. Koe en kalf maken het goed. De kudde bestaat nu uit 11 dieren. Zodra het geslacht bekend is, wordt het kalfje aangemeld bij het officiële wisentenstamboek, dat in Polen wordt bijgehouden.

Eerste wisentkalf Maashorst

Een goede plek om zelf het kalf en de rest van de kudde te zien is het uitzichtpunt langs de Udense Dreef. Moeder en kalf hebben rust nodig, dus houd enige afstand als de kudde dichtbij het raster staat.

‘Een natuurlijk hart, met meer ruimte voor natuurlijke processen en robuuste natuur’. Met deze ambitie in het achterhoofd hebben de Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer en het Waterschap in 2015 afspraken gemaakt over de inrichting en het beheer van natuurgebied De Maashorst. Eén van de aansprekende onderdelen is de inzet van de wisenten op de Maashorst.

Sinds maart 2016 leven er wisenten op de Maashorst. De startkudde leeft in een gebied van 170 hectare. De geboorte van dit kalf is een mooie aanvulling op de kudde die in de toekomst hopelijk kan groeien om een veel groter gebied te begrazen.

Op de wereld leven op dit moment zo’n 6000 wisenten, een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2000. Desondanks is de wisent nog altijd een bedreigde en zeldzame diersoort. In samenwerking met het Internationale Wisenten Stamboek draagt het project in de Maashorst bij aan een gezonde toekomst voor het dier. Meer ruimte voor de wisent zorgt immers voor een grotere (genetische) spreiding van het dier door heel Europa.

Wisentkalf aan de wandel

De komst van de wisenten naar de Maashorst werd mogelijk gemaakt door de vier Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling en door een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Professionele kuddebeheerders van Free Nature houden samen met vrijwilligers toezicht op de dieren. De wisenten werden beschikbaar gesteld door de European Wildlife Bank van Rewilding Europe uit het Wisentproject Kraansvlak van PWN en ARK Natuurontwikkeling; ook de Duitse wisentgebieden Kropp en Springe stelden wisenten beschikbaar.

Contactpersoon