Begrazingsbeheer gestart in de Afferdense en Deestse Waarden

04.03.2021

Recent zijn de eerste grote grazers naar de Afferdense en Deestse Waarden langs de Waal gekomen. Het gaat om konikpaarden en later zullen ook runderen het gebied gaan begrazen. Deze dieren spelen een belangrijke rol in het beheer van de riviernatuur in dit gebied. Door de begrazing zorgen zij voor variatie en dragen zo bij aan de verdere natuurontwikkeling.

Begrazing

In de Afferdense en Deestse Waarden is begrazing een belangrijk onderdeel van de natuurontwikkeling en het beheer. Het is goed voor de variatie in de natuur en het vertraagt de begroeiing in de stroombaan van de rivier. Verschillende planten- en dierensoorten profiteren van het grazen, snoeien, schillen, schuren, betreden en zandbaden van de grazers. De begrazing gebeurt met dieren die zichzelf jaarrond buiten redden. Een kuddebeheerder houdt het welzijn van de dieren in de gaten.

Eerste koniks in Afferden Deest
Door het gebied te begrazen zorgen konikpaarden voor variatie in het gebied. © Marc Buchner

De toegangsregels

Deze grote grazers zijn van nature rustige dieren die goed samen gaan met bezoekers van het gebied. Ze trekken zich weinig aan van bezoekers en bewaren zelf de afstand. Desalniettemin is afstand houden belangrijk. Bezoekers moeten dan ook 25 meter tussen hen en de dieren aanhouden. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd. Honden kennen een oerinstinct. Dit maakt dat zij bij grote grazers, hoe goed de hond ook is opgevoed, onvoorspelbaar of soms agressief kunnen reageren. Daarom is het aanlijnen voor de hond en de grazers belangrijk. Het gebied is vrij toegankelijk om te wandelen en te fietsen. Hier mag men struinen; wandelen is niet gebonden aan wegen en paden. Gemotoriseerd verkeer is alleen toegestaan op de doodlopende toegangsweg. Bij alle ingangen staan de toegangsregels op de verkeersborden en roodbruine borden van Staatsbosbeheer.

Eerste kudde van Afferden Deest © Marc Buchner
De eerste konikpaarden in de Afferdense en Deestse Waarden. Binnenkort worden zij vergezeld door een aantal runderen. © Marc Buchner

Verbeteren van de riviernatuur

Staatsbosbeheer heeft in de afgelopen jaren samengewerkt met Rijkswaterstaat aan de herinrichting van het Natura2000-gebied de Afferdense en Deestse Waarden. Er is een meestromende nevengeul van 4,5 kilometer aangelegd en delen van het terrein zijn verlaagd. Hier mag de rivier zijn gang gaan en veranderingen in het landschap brengen door hoog- en laagwater. De riviernatuur wordt al volop gevonden door talloze vogels en in en rond de nevengeul is een aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren ontstaan. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat trekken hier gezamenlijk op in het beheer van het natuurgebied.

Dit nieuwsbericht is tot stand gekomen door Staatsbosbeheer. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de blogs van Staatsbosbeheer.