Aanvullende begrazing door galloways natuurontwikkelingsgebied Diemerscheg

14.11.2023

Afgelopen voorjaar hebben er in het oostelijk deel van de Waterlandtak-West, onderdeel van natuurontwikkelingsgebied Diemerscheg, inrichtingswerkzaamheden plaatsgevonden. Toen de werkzaamheden in mei waren afgerond, stond het gewas inmiddels zo hoog dat de waterbuffels afgelopen zomer maar weinig in dit gedeelte van het gebied kwamen.

Aan het einde van het groeiseizoen hebben Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en kuddebeheerder FREE Nature besloten het gebied aanvullend te gaan beheren met een kleine kudde galloways. Begrazing is met name nodig onder de hoogspanningsmasten: de wilgen en populieren mogen daar niet te hoog worden. 

De waterbuffels worden in de winter meestal bijgevoerd, omdat met name de zogende koeien ’s winters onvoldoende voedsel uit het terrein kunnen halen. Ze vallen dan (te veel) terug in conditie. Galloways hebben minder moeite met de winter: ze slaan ’s zomers veel vet op, wat ze ’s winters weer gebruiken. Ook lukt het ze beter om in de winter voldoende voedsel in het gebied te vinden

De kudde galloways, bestaande uit drie koeien en drie kalveren, lopen gescheiden van de waterbuffels in Waterlandtak-West. Wanneer de runderen aan hun nieuwe leefgebied gewend zijn, wordt de afscheiding weggehaald en kunnen de waterbuffels weer in het gehele natuurgebied komen. De galloways blijven in het oostelijke deel en worden daar door de sloten gehouden.

Foto: Esther van der Hart

Galloways
Contactpersoon
Contact
janneke.razenberg@freenature.nl