Zeldzame wespensoort bouwt papiernestjes in begrazingsgebied

26.09.2023

Een bijzondere waarneming in een van onze begrazingsgebieden: een ijverige kolonie zeldzame cryptische veldwespen (Polistes gallicus) die druk was met het maken van fraaie papiernestjes.

De Cryptische veldwesp is de zeldzaamste van de vier in Nederland voorkomende veldwespen. Deze forse wesp komt vooral voor in het zuid-oosten van Nederland, maar verschuift steeds verder richting het noorden.

De kenmerkende papiernestjes worden gemaakt van plantenvezels. Die wesp kauwt de vezels fijn en bouwt het met spuugsel in dunne laagjes op tot een nestje, dat net van papier lijkt. De wesp leeft voornamelijk van nectar, honingdauw, stuifmeel en planten- en vruchtensap. Ze jagen daarnaast op andere geleedpotigen, vooral als voeding voor hun larven.

Cryptische veldwesp

Begrazing fasciliteert wespenrijkdom

De kolonie Cryptische veldwespen hebben hun nestje gebouwd tussen de structuurrijke vegetatie binnen het begrazingsgebied. Tal van insectensoorten profiteren van de aanwezigheid van grote grazers en de effecten die natuurlijke begrazing heeft op het landschap.

Neem bijvoorbeeld de wespen en bijen die zich graag nestelen in de steile randen van stierenkuilen. Stierenkuilen ontstaan in de bronsttijd, wanneer volwassen stieren elkaar uitdagen en imponeren. Het graven van een stierenkuil en het opwerpen van zand is een van die manieren om indruk te maken op elkaar. De steile randen van zo’n stierenkuil vormen een perfecte plek voor het bouwen van nestgangetjes. In één stierenkuil kun je er zo honderden vinden! Vooral zand- en groefbijen, graaf- en leemwespen en kevers maken gebruik van zo’n kuil. Maar, het is niet ongebruikelijk om ook andere insecten zoals libellen, parasitaire bijen, spinnen en roofvliegen aan te treffen, die de kuil gebruiken als jachttterein.

Stierenkuil Jeroen Helmer

Foto’s gemaakt door Kitty Peters. Illustratie door Jeroen Helmer.

Cryptische veldwesp

Omdat de wespen nog aan het settelen en uitbreiden zijn, houden we met het oog op eventuele verstoring de exacte locatie van de wesp verborgen. 

Contactpersoon
Contact
janneke.razenberg@freenature.nl