Marc van den Tweel nieuwe voorzitter Raad van Toezicht FREE Nature

24.01.2023

Marc van den Tweel, algemeen directeur bij NOC*NSF, is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van FREE Nature, de natuurorganisatie die zich inzet voor herstel van Europese ecosystemen en werkt aan de ontwikkeling van spontane natuur door middel van natuurlijke begrazing.

Van den Tweel is sinds maart 2021 lid van de Raad van Toezicht van FREE Nature. Hij is algemeen directeur van sportkoepel NOC*NSF en had daarvoor negen jaar dezelfde rol bij Natuurmonumenten. Eerder vervulde hij tien jaar lang de functie van marketingdirecteur bij het Wereld Natuur Fonds (WNF). Hij was daarnaast als toezichthouder en bestuurder betrokken bij diverse organisaties op het gebied van landschap, cultuurhistorie, natuur, buitensport en recreatie. In 2021 was hij co-auteur van het boek 'Uit balans, werken aan natuurbescherming in Nederland'.

Marc van den Tweel: ‘Het herstellen van en ontwikkelen van natuurgebieden door onder andere de inzet van grote grazers, vind ik van grote waarde voor het Nederlandse landschap. Het werk van FREE Nature volg ik bovendien al een tijd met grote interesse. Vooral de combinatie van ontwikkeling, beheer, advies en het delen van kennis maken de organisatie enorm interessant. Bovendien voegt FREE, mede door een ondernemende aanpak, succesvol waarde toe aan het rijke palet aan natuurorganisaties in Nederland. Heel graag draag ik bij aan dat succes!’

Van den Tweel neemt de positie over van Marja van der Tas, die gedurende acht jaar de voorzittersrol vervulde. Tussen september 2021 en januari 2023 werd de rol op interim-basis ingevuld door Wim van Gelder.

“Als directeur-bestuurder ben ik erg verheugd dat Marc van den Tweel deze rol op zich wil nemen. Met zijn rijke ervaring in zowel het besturen van organisaties, als in het beheer van natuurgebieden in binnen- en buitenland, voegt hij waardevolle kennis toe aan onze Raad van Toezicht. Komend jaar werken we aan een nieuw meerjarenplan voor onze organisatie, welke we ook zeker zullen toetsen bij onze Raad van Toezicht. Marc zijn frisse ideeën en inzichten bieden hierbij waardevolle inzichten”, aldus Roeland Vermeulen.

De Foundation for Restoring European Ecosystems (FREE Nature) is de grootste particuliere natuurbegrazer van Nederland. FREE Nature werkt aan de ontwikkeling van spontane natuur, waarin grote vrij levende grazers zoals wisent, wild rund, waterbuffel, hert en wild paard de ruimte krijgen. FREE Nature werkt samen met opdrachtgevers aan het gehele spectrum van planvorming tot uitvoering. De dieren grazen verspreid over meer dan dertig natuurgebieden door het hele land.

Contactpersoon
Contact
info@freenature.nl