Jaarverslag 2022 gepubliceerd: blik met ons terug op een bijzonder jubileumjaar!

28.06.2023

FREE Nature werkt aan de ontwikkeling van gebieden waar de natuur daadwerkelijk op eigen benen staat. Het afgelopen jaar vormde een mijlpaal: vijftien jaar lang werkt onze organisatie met grote grazers aan spontane natuur, waar mensen in vrijheid kunnen genieten van een constant veranderend landschap. Samenwerkingen met opdrachtgevers werden voortgezet en nieuwe begrazingsgebieden werden aan ons toevertrouwd.

Onze directeur-bestuurder Roeland Vermeulen schrijft in het voorwoord: 'Dit jaar vierden wij ons derde lustrum. Met ons symposium op Kasteel Groeneveld hebben we getoond welke weelde onze werkwijze brengt, niet alleen op het gebied van biodiversiteit, maar ook middels tal van andere ecosysteemdiensten. In het Horsterwold vond er een reünie plaats van medewerkers, oud-medewerkers en huidige en voormalige leden van de Raad van Toezicht. Samen blikten we terug op goede en minder goede tijden, maar veel belangrijker, er werd vooral ook veel gelachen en gemijmerd over al het moois wat ons nog te wachten staat. Onze vrijwilligers werden in de Broekpolder in Vlaardingen uitgebreid in het zonnetje gezet.

Ondertussen gaat het vrije leven buiten gewoon door. Er werden weer vele veulens en kalveren geboren en iedere dag was er wel iets bijzonders te beleven in één voor ‘onze’ gebieden. Tal van deze belevenissen kunt u teruglezen in dit jaarverslag.

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om onze opdrachtgevers, partners, medewerkers, vrijwilligers en alle andere betrokkenen nogmaals te bedanken voor een bijzonder en vruchtbaar jaar. Graag ontmoet ik jullie allen, nog eens buiten in het veld, want daar vindt het echte werk plaats door ‘onze’ dieren, terwijl wij een oogje in het zeil houden.'

Het jaarverslag download u hier. Voor de beste leeservaring kunt u het verslag op uw computer opslaan en bekijken. Het verslag is eveneens op de webpagina met de jaarverslagen van voorgaande jaren te vinden. 

Cover Jaarverslag 2022
Contact
info@freenature.nl