Inspirerende afsluiting van cursus FREE Nature vrijwilligers

22.05.2023

De afgelopen vier maanden kwamen onze vrijwilligers tweewekelijks online samen voor een reeks van inspirerende lezingen, waarbij vrijwel alle aspecten van natuurlijke begrazing werden belicht. Onze beheerders deelden hun kennis over de grote grazers, de invloed van begrazing op het landschap en de bijzondere natuurresultaten die je kunt vinden in een begraasd natuurgebied. Voor wie niet aanwezig kon zijn, werden de lezingen opgenomen, zodat deze op een later moment nogmaals bekeken kunnen worden.

Munnikenland

Zo'n inspirerende cursus vraagt natuurlijk om een bijzondere afsluiting! Beheerders Tanja en Esther namen afgelopen week een groepje vrijwilligers mee naar het Munnikenland bij Slot Loevestein. Na een kop koffie en een koekje gingen de vrijwilligers op zoek naar de kudde koniks en rode geuzen, terwijl onderweg de nodige plantjes, ganzen en grutto's werden bewonderd. De excursie bood een uitmuntende gelegenheid om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. Welke gedragingen zie je wanneer je naar een kudde koniks kijkt? Welke paarden vormen samen een harem? En welke hengst probeert een merrie van een ander in te pikken? 

Munnikenland

Aan het einde van de excursie was de mening van de vrijwilligers unaniem: dankzij de online cursus gaan ze nu met nóg meer plezier het veld in. En daar is het team van FREE Nature erg blij mee: zonder vrijwilligers zijn wij immers nergens!

Heb jij een liefde voor natuur en grote grazers? En lijkt het jou ook leuk om vrijwilliger te worden en onze beheerders te helpen bij kuddecontroles en rasteronderhoud? Neem dan contact op met de beheerder van een begrazingsgebied bij jou in de buurt. Een kaartje met de gebieden waar FREE Nature werkt vind je hier

Munnikenland
Munnikenland
Munnikenland
Munnikenland
Contactpersoon
Contact
info@freenature.nl
janneke.razenberg@freenature.nl