Grote verhuizing voor wisenten van de Maashorst

14.02.2023

De afgelopen week stond in het teken van de jaarlijkse vangactie én de verhuizing van enkele wisenten op de Maashorst. Om de genetische variatie in de kudde te bewaken, zijn enkele wisenten vanuit Brabant verhuisd naar de Zeeuwse Slikken van de Heen en het wisentengebied bij Radio Kootwijk op de Veluwe.

Zoals ieder jaar gingen onze beheerders de afgelopen week aan de slag met de jaarlijkse vangactie in de Maashorst. Alle wisenten werden ingevangen en één voor één door de behandelbox gehaald. Met hulp van de dierenarts werden een aantal belangrijke handelingen volbracht, zoals het chippen van de jonge dieren en het verzamelen van DNA ten behoeve van de (genetische) kuddeadministratie.

Het merendeel van de wisenten mocht daarna hun eigen weg weer gaan, maar voor enkele dieren stond een verhuizing op de planning. Twee jonge niet-inteeltvrije stieren die niet te herplaatsen waren, zijn geëuthanaseerd. Hiermee is de kudde in de Maashorst nu vrij van inteelt en kan er verder worden gebouwd aan een genetisch gezonde wisentenkudde in het Brabantse natuurgebied.

Oude bekenden

Het Zeeuwse natuurgebied Slikken van de Heen verwelkomde drie nieuwe wisenten. Het was een ontmoeting tussen oude bekenden, want de nieuwe koe en de leidkoe kennen elkaar nog uit het Kraansvlak en de Maashorst. Ook de jaarling van de nieuwe koe is meeverhuisd naar Zeeland. Twee Veluwse stieren zijn in februari 2022 naar de Maashorst verhuisd, waar nu eentje de nieuwe dominante stier is geworden. De andere is nu eveneens verhuisd naar Zeeland.

In het laatste licht van de dag arriveerden de drie wisenten in het Zeeuwse gebied. Onder toeziend oog van onze collega’s en opdrachtgever Het Zeeuwse Landschap, verliet het drietal voorzichtig de veetrailers en ging meteen op verkenning. De aanwezige kudde merkte de nieuwe bewoners meteen op, maar tot een ontmoeting kwam het niet direct. Kuddebeheerder Arjen ligt toe: “De kennismaking tussen wisenten is meestal niet zo spannend. Ze bestuderen elkaar vaak uitgebreid, tot het moment dat één van de dieren initiatief neemt en toenadering zoekt”. De volgende dag hadden de wisenten elkaar gevonden: het nieuwe drietal heeft zich inmiddels bij de kudde aangesloten. Uit halsbanddata van de nieuwe koe blijkt dat ze meteen thuis is in het dynamische landschap van slikken en schorren: de Brabants koe is niet gewend om te zwemmen, maar is nu al een kreek overgestoken.

Wisenten arriveren
De wisenten arriveren in het laatste beetje licht van de dag. Foto: Leanjo de Koster/DigiShots.
Wisenten Slikken van de Heen
De drie wisenten gaan meteen op verkenning uit. Foto: Leanjo de Koster/DigiShots.

Nieuwe stier op de Veluwe

In de week voor de vangactie werd de dominante stier van de Maashorst verhuisd naar de Veluwe. Deze zesjarige stier, die oorspronkelijk uit Natuurpark Lelystad komt, neemt de plek in van de negenjarige stier die in januari is geëuthanaseerd. Vanwege zijn lange staat van dienst als dekstier had deze oude wisent ook in andere natuurgebieden al nakomelingen. Hierdoor was herplaatsen niet meer mogelijk.

We verwachten dat de nieuwe stier de komende jaren weer voor nieuw nageslacht gaat zorgen. Al bij het verlaten van de trailer maakte hij meteen indruk op zijn Veluwse kuddegenoten. Binnen enkele minuten zochten de dieren voorzichtig toenadering tot elkaar. De stier ging kort op verkenning door zijn nieuwe natuurgebied, maar sloot zich daarna terug aan bij zijn nieuwe kudde. De wisenten hebben enkele dagen in een afgesloten gedeelte van het gebied doorgebracht, waarna ze hun weg mochten vervolgen over de Veluwse heide.

Wisenten op de veluwe
Foto: Arjen Boerman
Wisentenkudde op de Veluwe
Foto: Arjen Boerman

 

Meer informatie kunt u eveneens vinden op de websites van ARK Natuurontwikkeling en Natuurgebied De Maashorst.

Contactpersoon
Contact
info@freenature.nl