Grote grazers begeleid naar hoogwatervluchtplaatsen

16.01.2023

De afgelopen weken zijn onze beheerders druk bezig geweest door het stijgende hoogwater. Beheerders die werken langs de grote rivieren, krijgen jaarlijks te maken met hoogwater. Afhankelijk van de regenval hier én in andere delen in Europa, kan het waterpeil zodanig stijgen dat uiterwaarden onder water komen te staan.

Onze kuddebeheerders hebben gelukkig veel ervaring met hoogwater en weten precies welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Ook de dieren zelf weten hoe ze met stijgend water om moeten gaan en zoeken vaak zelf al de veiligheid op. 

Ondermeer in de Noordwaard en de uiterwaarden rondom Nijmegen, zijn paarden en runderen naar hun zogenaamde 'hoogwatervluchtplaats' begeleid. Vaak is dit een hooggelegen plek binnen hun gebruikelijke leefgebied. Op deze hoogwatervluchtplaatsen worden de dieren extra bijgevoerd met hooi. In sommige natuurgebieden worden de kuddes tijdelijk uit het gebied gehaald. Zodra het water zakt, keren de dieren weer terug. 

De dieren worden tijdens een periode van hoogwater extra vaak gecontroleerd. Maakt u zich toch zorgen over de dieren? Neem dan contact op met de kuddebeheerder. Bij calamiteiten kunt u ons bereiken op ons noodnummer (+31 (0)6  29 01 57 31).

Omdat het tijdelijke onderkomen van de dieren vaak kleiner is dan hun gebruikelijke leefgebied, is het vooral nu extra belangrijk om de dieren hun rust en ruimte te gunnen. 

Contactpersoon
Contact
info@freenature.nl