Bijzondere natuurresultaten in uniek beheerd Kuipersveer

14.03.2023

Ieder natuurgebied is bijzonder, maar Kuipersveer, langs de Oude Maas in Zuid-Holland, is écht uniek. Het beheer van het gebied wordt gesponsord door verschillende bedrijven en de zeer toegewijde ‘Vrienden van Kuipersveer’. In samenwerking met het Hoekschewaards Landschap begraasd een kleine kudde Schotse hooglanders van FREE Nature de voormalige opslag van de  inmiddels verdwenen suikerfabriek. En mét resultaat!

Op een relatief klein oppervlak, telt Kuipersveer bijzonder veel soorten. Vooral vlinders, libellen en vogels worden er veelvuldig gezien. “Door een vochtig voorjaar en warme droge zomer, waren er afgelopen jaar veel uitbundig bloeiende bloemen. Daar profiteren allerlei insecten van. Op valeriaan zijn veel kleine vossen gezien en de bruin-blauwtjes doen het goed in de aanwezigheid van ooievaarsbekken”, schrijft kuddebeheerder Esther Linnartz-Nieuwdorp in het jaaroverzicht voor de Vrienden van Kuipersveer.

Kuipersveer

Kleine ecosysteempjes

De aanwezigheid van een broedpaartje kluten was afgelopen jaar een leuke verrassing. De opvallende zwart-witte watervogels met lange pootjes en een lange snavel slaagden erin om drie kuikens groot te brengen. De soort doet het erg goed in pionierssituaties: precies wat ze vonden in het drooggevallen plasdras.

Niet alleen dieren benutten de pioniersituaties goed, ook planten weten zich er razendsnel te vestigen. In een kaal stukje grond binnen het begrazingsgebied kun je nu soorten vinden zoals kattenstaart, boerenwormkruid en margriet. Maar ook nieuwe soorten: zoals geelrode naaldaar en cypergras!

De grazers helpen de biodiversiteit in het Kuipersveer niet alleen met het creëren van structuur in de vegetatie, maar ook hun vlaaien vormen kleine ecosysteempjes op zich. “Het prachtige gekleurde herfstmetaalwapenvliegje gebruikt de koeienpoep om eitjes in af te zetten. De larven van de schorsvlieg leven dan weer niet van de mest zelf, maar van de andere insecten die in de mest leven”, zo weet Esther.

Het Kuipersveer groeit niet alleen in biodiversiteit, maar ook in oppervlakte. In goed overleg met de naastgelegen Heylen Warehouses (eveneens een van de sponsoren van het natuurgebied) werd de perceelgrens iets opgeschoven richting Puttershoek, waardoor er een extra stukje natuurgrond beschikbaar is gekomen!

Kuipersveer

Sponsors en vrienden

“Al deze bijzondere natuurresultaten zouden niet behaald kunnen worden zonder de toegewijde Vrienden van Kuipersveer en de sponsoren! Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Schotgroep. Na jaren van sponsoring aan Kuipersveer, is het tijd om de horizon iets te verleggen en gaan ze nu andere goede doelen van het Hoeksche Waard steunen”, schrijft Esther.

“Maar we hebben ook een nieuwe sponsor mogen verwelkomen: Heylen Warehouses. Naast natuurgebied Kuipersveer ligt het voormalige suikerfabrieksterrein waar deze ontwikkelaar bezig is met de bouw van de nieuwe bedrijvencampus SHIPP22. Bij de start van de ontwikkeling heeft gemeente Hoeksche Waard aan Heylen Warehouses gevraagd ruim aandacht te besteden aan duurzaamheid. Niet alleen in de vorm van duurzame gebouwen, maar ook middels ondersteuning aan het naastgelegen natuurgebied.”

Woon je in de buurt van het fraaie Kuipersveer en zou je de natuur in jouw omgeving graag willen steunen? Dan kan ook jij Vriend van Kuipersveer worden! Stuur een email naar esther.linnartz@freenature.nl om je aan te melden als donateur.

Kuipersveer
Contactpersoon
Contact
esther.linnartz@freenature.nl