Vooraankondiging Symposium begrazing

12.04.2022

Save the date: 13 oktober 2022 Kasteel Groeneveld

FREE Nature bestaat dit jaar 15 jaar, iets wat niet ongemerkt voorbij mag gaan. Eén van de manieren om ons derde lustrum met u te vieren is middels een symposium rondom begrazing. De afgelopen 15 jaar heeft FREE Nature niet stil gezeten. Tal van mooie projecten zijn van de grond gekomen waarbij we tal van nieuwe inzichten hebben opgedaan. Ondertussen is de wereld om ons heen ook volop in ontwikkeling.

De roots van FREE Nature liggen in het rivierengebied. In gebieden als de Millingerwaard zijn we al zo’n 30 jaar actief. De essentiële rol die begrazing in de uiterwaarden speelt heeft zich al vele malen bewezen. Er zijn echter veel meer plekken waar begrazing een integraal onderdeel van het systeem hoort te zijn. Hoe ziet bijvoorbeeld de toekomst van onze laagveengebieden eruit? Het eeuwig droog blijven malen zorgt niet alleen voor constante inklinking en CO2 uitstoot, maar zal op enig termijn onhoudbaar blijken te zijn. Kan vernatting hier, in combinatie met begrazing zorgen voor zowel een rijke biodiversiteit als CO2 opslag?

En hoe zit het met de verzuring van onze droge zandgronden. Onlangs noemde onze minister van natuur en stikstof het nog ”de overdaad aan pijpenstrootje graslanden is één van de uitwassen van het stikstof overschot.” Biedt juist extensieve jaarrond begrazing een oplossing door de nutriëntenkringloop hier te versnellen?

En hoe staat het met de wisenten in Nederland? Wat is de rol van natuurlijke sociale kuddes? Zomaar een overzicht van enkele onderwerpen die we aan bod willen laten komen.

Graag vragen we u om nu alvast 13 oktober te omcirkelen in uw agenda. Kasteel Groeneveld zal deze dag het decor zijn van waar uit we de toekomst van natuurlijke begrazing in Nederland willen bespreken.

Binnenkort kunt u zich hier via deze website aanmelden.

Waterbuffels kijken uit over Saeftinghe
Contactpersoon