Schotse Hooglanders langs de Oude Papelaan

21.10.2022

Vanaf vandaag kun je zomaar oog in oog komen te staan met een Schotse Hooglander, als je vanuit Weespersluis een wandeling maakt over de Oude Papelaan. Op de percelen langs de Oude Papelaan leeft vanaf nu een bescheiden kudde van zes koeien, waaraan later nog een zevende wordt toegevoegd. Het gaat om een pilot die duidelijk moet maken dat de Schotse Hooglanders bijdragen aan de versnelling van de natuurontwikkeling in ’t Breedland.

Kruidenrijk grasland

De missie van de GEM Bloemendalerpolder/Weespersluis is om via natuurlijke begrazing een kruidenrijk grasland te laten ontstaan in ’t Breedland. De Schotse Hooglanders houden de overheersende grassoorten kort, waardoor andere soorten meer kans krijgen om te groeien en zich te vermeerderen. Bovendien is het niet meer nodig om het gras te maaien met machines. De natuurlijke begrazing door de koeien is veiliger voor de beschermde amfibieën die in ’t Breedland leven, zoals de heikikker en de rugstreeppad.

Hooglanders Oude Papenlaan

Weinig menselijk ingrijpen

Natuurlijke begrazing is begrazing door grote grazers, zoals Schotse Hooglanders. De dieren leven het hele jaar door, en hun hele leven lang, buiten in de natuur. Mensen grijpen zo min mogelijk in. De dieren bepalen zelf de onderlinge verbanden binnen de kudde en kiezen zelf waar ze grazen, drinken en rusten. De Schotse Hooglanders dragen een belangrijk steentje bij aan het ontstaan van een afwisselend landschap van bloemrijke graslanden, ruigtes, bosjes en struwelen, waarin talloze planten- en diersoorten kunnen floreren. Wilde grazers lopen het hele jaar buiten, in aantallen die passen bij de hoeveelheid voedsel die in het schaarse seizoen (de winter) beschikbaar is.

De runderen leven in een natuurlijke sociale kudde, met mannelijke en vrouwelijke dieren van verschillende leeftijden. De band tussen deze dieren is sterk: ze leren van hun familie hoe ze zich naar elkaar en naar de buitenwereld moeten gedragen. Een hechte, sociale kudde zorgt ook voor rust en veiligheid. De grazers houden hun omgeving goed in de gaten, maar laten zich niet snel van de wijs brengen door bezoekers.

FREE Nature

Voor deze pilot werkt de GEM Bloemendalerpolder/Weespersluis met FREE Nature, die eigenaar is van de dieren die langs de Oude Papelaan grazen. Hoewel de dieren leven als echt wild, heeft FREE Nature zorgplicht over haar dieren. De beheerder houdt in de gaten of het aantal dieren in evenwicht blijft met het voedselaanbod. Ook controleert hij de gezondheid van de dieren.

Beheerder Wouter Slors van FREE Nature voert het toezicht uit op de Schotse Hooglanders in Weespersluis/Bloemendalerpolder. Bezoekt u het natuurgebied regelmatig? Sla dan het telefoonnummer van Wouter Slors op in uw telefoon: +31 (0)6 46 19 28 45. Bij calamiteiten met de Schotse Hooglanders is hij hierop 24/7 te bereiken. 

Bron: Persbericht  GEM Bloemendalerpolder/Weespersluis en FREE Nature

Hooglanders Oude Papenlaan
Contactpersoon
Contact
wouter.slors@freenature.nl