Resultaten onderzoeksrapport NVWA naar milieucontaminanten in wildernisvlees uit uiterwaarden

01.12.2022

Op 30 november 2022 heeft de NVWA haar onderzoeksrapport naar de gezondheidsrisico's van milieucontaminanten in wildernisvlees afkomstig uit uiterwaarden gepubliceerd. Sinds de eerste ontdekking van dioxines en PCB's in wildernisvlees uit de Nederlandse uiterwaarden in 2020, heeft FREE Nature haar volledige, vrijwillige medewerking verleend aan de onderzoeken van de NVWA. In het rapport worden de resultaten van deze onderzoeken gedeeld.

Direct na de eerste constatering heeft FREE Nature de slacht en verkoop van wildernisvlees uit uiterwaardengebieden stopgezet en reeds verkochte wildernisvleespakketten teruggeroepen. FREE Nature slacht dan ook sinds 2020 géén dieren uit verontreinigde uiterwaardengebieden.  

De enige uiterwaard waaruit door FREE Nature nog wel dieren worden geslacht, betreft de Millingerwaard. Het wildernisvlees uit deze uiterwaard valt, zoals ook te lezen is in het NVWA-rapport, binnen de gestelde normen. 

Het overige wildernisvlees dat door FREE Nature wordt verkocht, wordt verkregen uit niet-uiterwaardengebieden. In deze niet-uiterwaardengebieden heeft FREE Nature (als enige van alle aanbieders van wildernisvlees) vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op eigen initiatief een risicoanalyse uitgevoerd en extra steekproeven genomen. Deze onderzoeksresultaten zijn gedeeld met de NVWA. Hiermee waarborgt FREE Nature de veiligheid van haar wildernisvlees, óók het wildernisvlees dat wordt verkregen uit gebieden waar geen indicatie voor de mogelijke aanwezigheid van milieucontaminanten is. 

We willen graag benadrukken dat al het wildernisvlees dat FREE Nature aanbiedt, voldoet aan alle gestelde wet- en regelgeving en zodoende veilig kan worden geconsumeerd.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd en gerustgesteld te hebben. Mocht u desondanks vragen hebben over ons wildernisvlees, dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via wildernisvlees@freenature.nl.