Nieuwe sponsor voor begrazingsgebied Kuipersveer

21.12.2022

Het natuurgebied Kuipersveer bij Puttershoek wordt de komende jaren gesponsord door vastgoedbedrijf Heylen Warehouses. Het unieke natuurgebied ligt naast het voormalige suikerfabriekterrein waar de ontwikkelaar bezig is met de bouw van de nieuwe bedrijvencampus SHIPP 21. In aanwezigheid van wethouder Duurzaamheid en Natuur Harry van Waveren en natuurbeheerders FREE Nature en Stichting Natuurbeheer Hoekschewaards Landschap (HWL) liet Heylen Warehouses weten het beheer van Kuipersveer in elk geval voor een periode van 5 jaar financieel te ondersteunen.

Bij de start van de ontwikkeling van bedrijvencampus SHIPP 21 in Puttershoek heeft gemeente Hoeksche Waard aan Heylen Warehouses gevraagd ruim aandacht te besteden aan duurzaamheid. De gemeente ziet graag dat de gebouwen hun eigen energie kunnen opwekken en dat het een groenrijk bedrijventerrein wordt. “De wensen van de gemeente sluiten naadloos aan bij onze bouwvisie”, zegt Philippe Deschilder van Heylen Warehouses. “Bij de realisatie van onze nieuwbouwprojecten kijken we standaard naar duurzaamheidsaspecten als beheer, energie, gezondheid en welzijn, transport, water, materialen, afval, vervuiling, landgebruik en ecologie. Daarbij gaan we verder dan alleen het bedrijventerrein en kijken altijd naar de gehele omgeving. Op deze plek in Hoeksche Waard kun je dan niet om het unieke Kuipersveer heen. Het spreekt voor zich dat het behoud en de bescherming van dit prachtige natuurgebied belangrijk zijn. Daar willen we als sponsor graag ons steentje aan bijdragen.”

Kuipersveer

Gemeente blij met financiële steun

Heylen Warehouses maakte op 14 december tijdens een korte wandeling door het natuurgebied bekend Kuipersveer te willen sponsoren. Wethouder Harry van Waveren liet tijdens die bijeenkomst met alle betrokken partijen weten: “Kuipersveer is een gebied in onze gemeente met een bijzonder verhaal. De voormalige suikerfabriek gebruikte het lange tijd om haar bieten schoon te spoelen. Daarna kreeg de natuur de ruimte om zich te ontwikkelen tot een groenrijk gevarieerd gebied voor mens en dier. Inmiddels is Kuipersveer uitgegroeid tot een uniek natuurgebied dat we uiteraard willen behouden. We zijn blij dat Heylen Warehouses het beheer dat wordt uitgevoerd door FREE Nature en HWL nu als sponsor financieel steunt. Daarmee toont het bedrijf als ‘goede buur’ ook lokaal haar maatschappelijke betrokkenheid.“

Onder de indruk van aanpak

Van Waveren liet verder weten onder de indruk te zijn van de aanpak van Heylen Warehouses. Met ook Mobiliteit en Openbare ruimte in portefeuille is hij nauw betrokken bij de aanleg van de ontsluitingsweg en de vernieuwde insteekhaven. “De aanwezigheid van de haven maakt vervoer over water aantrekkelijk. Daarmee wordt de verkeersdruk op Puttershoek zoveel mogelijk beperkt en de veiligheid voor de inwoners vergroot”, aldus Van Waveren.

Kuipersveer
Contactpersoon